logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ein nerth a’n cadarn dŵr yw Duw

Ein nerth a’n cadarn dŵr yw Duw, ein tarian a’n harfogaeth; o ing a thrallod o bob rhyw rhydd gyflawn waredigaeth. Archelyn dyn a Duw llawn o gynddaredd yw, ei lid a’i ddichell gref yw ei arfogaeth ef; digymar yw’r anturiaeth. Ni ellir dim o allu dyn: mewn siomiant blin mae’n diffodd; ond drosom ni […]


Iesu tirion, edrych arnaf

Iesu tirion, edrych arnaf mewn iselder, poen a chur, dyro im dy ddwyfol Ysbryd a’i ddiddanwch sanctaidd, pur; pan wyt ti yn rhoi dy ŵyneb y mae llewyrch yn dy wedd sy’n gwasgaru pob amheuaeth ac yn trechu ofnau’r bedd. Edrych arnaf mewn tosturi pan fo cysur byd yn ffoi; yng nghyfyngder profedigaeth atat ti […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

O aros gyda mi, y mae’n hwyrhau

O aros gyda mi, y mae’n hwyrhau; tywyllwch, Arglwydd, sydd o’m deutu’n cau: pan gilia pob cynhorthwy O bydd di, cynhorthwy pawb, yn aros gyda mi. Cyflym ymgilia dydd ein bywyd brau, llawenydd, mawredd daear sy’n pellhau; newid a darfod y mae’r byd a’i fri: O’r Digyfnewid, aros gyda mi. Nid fel ymdeithydd, Arglwydd, ar […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Trwy ddirgel ffyrdd mae’r uchel Iôr

Trwy ddirgel ffyrdd mae’r uchel Iôr yn dwyn ei waith i ben; ei lwybrau ef sydd yn y môr, marchoga wynt y nen. Ynghudd yn nwfn fwyngloddiau pur doethineb wir, ddi-wall, trysori mae fwriadau clir: cyflawnir hwy’n ddi-ball. Y saint un niwed byth ni chânt; cymylau dua’r nen sy’n llawn trugaredd, glawio wnânt fendithion ar […]