logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Y mae in Waredwr

Y mae in Waredwr, Iesu Grist Fab Duw, werthfawr Oen ei Dad, Meseia, sanctaidd, sanctaidd yw. Diolch, O Dad nefol, am ddanfon Crist i’n byd, a gadael dy Ysbryd Glân i’n harwain ni o hyd. Iesu fy Ngwaredwr, enw ucha’r nef, annwyl Fab ein Duw, Meseia ‘n aberth yn ein lle. Yna caf ei weled […]