logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mi wn mai byw yw ‘Mhrynwr gwyn

Mi wn mai byw yw ‘Mhrynwr gwyn – Llawenydd gaf o wybod hyn! Mae’n fyw – yr Hwn fu ar y pren; Mae’n fyw, i mi’n dragwyddol Ben; Mae’n fyw, i mi’n dragwyddol Ben. Mae’n fyw, daw gras o’i gariad Ef; Mae’n fyw i eiriol yn y nef; Mae’n fyw i borthi’m henaid gwyw; Mae’n […]