logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Molianned uchelderau’r nef

Molianned uchelderau’r nef yr Arglwydd am ei waith, a cherdded sŵn ei foliant ef drwy’r holl ddyfnderau maith. Canmoled disglair sêr di-ri’ ddoethineb meddwl Duw, ac yn ein dagrau dwedwn ni mai doeth a chyfiawn yw. Am ei sancteiddrwydd moler ef gan gôr seraffiaid fyrdd; atebwn ninnau ag un llef mai sanctaidd yw ei ffyrdd. […]


Moliannwn di, O Arglwydd

Moliannwn di, O Arglwydd, wrth feddwl am dy waith yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith; wrth feddwl am dy allu yn cynnal yn eu lle drigfannau’r ddaear isod a phreswylfeydd y ne’. Moliannwn di, O Arglwydd, wrth feddwl am dy ffyrdd yn llywodraethu’n gyson dros genedlaethau fyrdd; wrth feddwl am ddoethineb dy holl arfaethau […]


Moliannwn ein Tad yn y nefoedd

Moliannwn ein Tad yn y nefoedd, cynlluniwr y cread i gyd, Creawdwr y sêr a’u niferoedd, Cynhaliwr holl fywyd y byd; ei enw sydd fawr drwy’r nefoedd a’r llawr, ymuned plant dynion i’w foli yn awr. Mawrygwn y Mab, ein Gwaredwr a ddaeth yn y cnawd atom ni, a rodiodd yn isel ei gyflwr a […]


Molwch Arglwydd nef y nefoedd

Molwch Arglwydd nef y nefoedd, holl genhedloedd daear las, holl dylwythau’r byd a’r bobloedd, cenwch glod ei ryfedd ras: Haleliwia, molwch, molwch enw’r Iôn. Mawr yw serch ei gariad atom, mawr ei ryfedd ras di-lyth, ei gyfamod a’i wirionedd sydd heb ball yn para byth: Haleliwia, molwch, molwch enw’r Iôn. NICANDER (Morris Williams), 1809-74 (Caneuon Ffydd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015

Molwn di, O Dduw’r canrifoedd

Molwn di, O Dduw’r canrifoedd, am bob crefft ac am bob dawn a fu’n harddu temlau’r ddaear, a fu’n rhoi hyfrydwch llawn; arddel yma waith dy bobol, boed pob ymdrech er dy glod, llanw’r fangre â’th ogoniant drwy’r holl oesau sydd yn dod. Molwn di, O Iôr ein tadau, am i ninnau weld y tir […]


Molwn enw’r Arglwydd

Molwn enw’r Arglwydd, Brenin mawr y nef: Crëwr a Chynhaliwr bywyd ydyw ef llechwn yn ei gysgod pa beth bynnag ddaw, nerthoedd nef a daear geidw yn ei law. Molwn enw’r Arglwydd, sanctaidd yw efe, llewyrch ei wynepryd yw goleuni’r ne’; enfyn ef ei Ysbryd i sancteiddio dyn, nes bod daear gyfan fel y nef […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

N’ad im adeiladu’n ysgafn

N’ad im adeiladu’n ysgafn ar un sylfaen is y ne’; n’ad im gymryd craig i orffwys tu yma i angau yn dy le: ti, fy Nuw, tra bwyf byw, gaiff fod fy ngorffwysfa wiw. Dyma’r maen sydd yn y gongol, dyma’r garreg werthfawr, bur gloddiwyd allan yn y bryniau, bryniau tragwyddoldeb dir; nid oes le, […]


N’ad im adeiladu’n ysgafn ar un sylfaen is y ne’

N’ad im adeiladu’n ysgafn ar un sylfaen is y ne’; n’ad im gymryd craig i orffwys tu yma i angau yn dy le: ti, fy Nuw, tra bwyf byw, gaiff fod fy ngorffwysfa wiw. Dyma’r maen sydd yn y gongol, dyma’r garreg werthfawr, bur gloddiwyd allan yn y bryniau, bryniau tragwyddoldeb dir; nid oes le, […]


Nef a daear, tir a môr

Nef a daear, tir a môr sydd yn datgan mawl ein Iôr: fynni dithau, f’enaid, fod yn y canol heb roi clod? Gwena’r haul o’r cwmwl du er mwyn dangos Duw o’n tu; dywed sêr a lleuad dlos am ei fawredd yn y nos. Gwellt y maes a dail y coed sy’n ei ganmol ef […]


O Arglwydd Dduw rhagluniaeth

O Arglwydd Dduw rhagluniaeth ac iachawdwriaeth dyn, tydi sy’n llywodraethu y byd a’r nef dy hun; yn wyneb pob caledi y sydd neu eto ddaw, dod gadarn gymorth imi i lechu yn dy law. Er cryfed ydyw’r gwyntoedd a chedyrn donnau’r môr, doethineb ydyw’r Llywydd, a’i enw’n gadarn Iôr: er gwaethaf dilyw pechod a llygredd […]