logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Arglwydd Dduw, sy’n dal colofnau’r cread

O Arglwydd Dduw, sy’n dal colofnau’r cread a thynged nef a daear yn dy law, rho inni ras i dderbyn trefn dy gariad heb ryfyg ffôl nac ofnau am a ddaw; cans er pob dysg a dawn a roed i ni nid oes i’n bywyd ystyr hebot ti. Tywyll yw’r ffordd i ni drwy ddryswch […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016

O Arglwydd Iôr, boed clod i ti

O Arglwydd Iôr, boed clod i ti am gofio eto’n daear ni â’th fendith hael ei dawn: diodaist hi ag afon Duw, fe’i gwisgaist â phrydferthwch byw, gan lwyr aeddfedu’r grawn. Tydi yw Tad y gwlith a’r glaw, a’r haul sy’n gwasgar ar bob llaw hyfrydwch dros y wlad: sisiala’r awel d’enw di, a’i seinio […]


O Arglwydd y gwanwyn, anadla drwy’r tir

O Arglwydd y gwanwyn, anadla drwy’r tir a deffro ein daear o gwsg sydd mor hir, boed gwres anorchfygol dy gariad dy hun yn ffrwydro gorfoledd yng nghalon pob un. Dy nerth ar ein daear, O Arglwydd y wyrth, ddeisyfwn i dreiglo y meini o’r pyrth, dy nerth i gyfannu rhwygiadau yr oes, y nerth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 17, 2016

O Dduw, ein nerth mewn oesoedd gynt

O Dduw, ein nerth mewn oesoedd gynt, ein gobaith am a ddaw, ein lloches rhag ystormus wynt a’n bythol gartref draw. Cyn llunio’r bryniau o un rhyw, cyn gosod seiliau’r byd, o dragwyddoldeb ti wyt Dduw, parhei yr un o hyd. Mil o flynyddoedd iti sydd fel doe pan ddêl i ben neu wyliadwriaeth cyn […]


Pa fodd y traethwn ei ogoniant ef

Pa fodd y traethwn ei ogoniant ef a roes i’r ddaear olau clir y nef? Ni all mesurau dynion ddweud pa faint yw’r gras a’r rhin a gwerth y nefol fraint; mae pob cyflawnder ynddo ef ei hun, mae’n fwy na holl feddyliau gorau dyn: moliannwn ef, Cynhaliwr cadarn yw, y sanctaidd Iôr a’r digyfnewid […]


Pan ddaw pob tymor yn ei dro

Pan ddaw pob tymor yn ei dro rhyfeddu wnawn at allu’r Iôr yn creu amrywiaeth lliw a llun ar faes a mynydd, tir a môr. Diolchwn am y gwanwyn gwyrdd yn deffro’r byd ‘r ôl trwmgwsg hir, a chyffro’r wyrth yn dweud wrth bawb fod atgyfodiad yn y tir. Ac yna’r haf a’i ddyddiau mwyn, […]


Pan dorro’r wawr dros ael y mynydd llwm,

(Tôn: Caryl, Rhys Jones) Pan dorro’r wawr dros ael y mynydd llwm, pan euro’r haul las erwau llawr y cwm, pan byncia’r adar gân yn gynnar gôr mi ganaf innau fawl i’r Arglwydd Iôr. Pan welaf wên ar wedd blodeuyn hardd, pan welaf wyrth aeddfedrwydd ffrwythau’r ardd, pan glywaf su aur donnau’r meysydd ŷd mi […]


Pan edrychaf i’r nefoedd

Pan edrychaf i’r nefoedd Ar waith dy ddwylo Di, Gwelaf y lleuad a’r sêr – Gwaith dy fysedd ydynt oll; Ond fe’n ceraist ni gyda gras mor ddwfn; O, Iôr, mor fawr wyt ti! Plant sy’n canu dy glodydd, A’r gelyn sydd yn ffoi; Iôr mae dy enw mor nerthol, Rhyfeddol yw yn awr; Ond […]


Pob peth, ymhell ac agos

Pob peth, ymhell ac agos, sy’n dangos Duw i’r byd, ei enw sydd yn aros ar waith ei law i gyd; efe a wnaeth y seren yn ddisglair yn y nen, efe a wnaeth y ddeilen yn wyrddlas ar y pren. Ar ei drugareddau yr ydym oll yn byw; gan hynny dewch a llawenhewch, cans […]


Popeth a wnaeth ein Duw a’n Rhi

Popeth a wnaeth ein Duw a’n Rhi, cyfoded lef i’n canlyn ni, i’r Arglwydd, Haleliwia; ti, danbaid haul, oleuni gwiw, di, arian loer o dirion liw, i’r Arglwydd, i’r Arglwydd, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia! Fwyn ddaear-fam o ddydd i ddydd i ni sy’n rhoi bendithion rhydd, i’r Arglwydd, Halelwia; dy ffrwyth, dy flodau o bob rhyw, […]