logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Golau haul, a sêr a lleuad

Golau haul, a sêr a lleuad, popeth da a hardd ei lun, rhyfeddodau mawr y cread, dyna roddion Duw ei hun. Clod i’r Arglwydd, clod i’r Arglwydd, am bob rhodd i’n cadw’n fyw, O moliannwn a chydganwn am mai cariad ydyw Duw. Ffurf a lliw y coed a’r blodau, ffrwythau’r ddaear i bob un, holl […]


Gorfoledd i’n calon wrth fynd ar ein taith

Diolch am fyd natur (Tôn: Plwyf Llangeler) Gorfoledd i’n calon wrth fynd ar ein taith, yw’r sicrwydd, Dad nefol, dy fod wrth dy waith; tydi’n dy ddoethineb sy’n llunio a gwau patrymau byd natur, a Thi sy’n bywhau; O Roddwr pob harddwch, diolchwn o hyd am feddwl amdanom wrth lunio dy fyd. Hyfrydwch i’n llygaid […]


Haleliwia! Haleliwia! Seinier mawl i’r uchel Dduw

Haleliwia! Haleliwia! Seinier mawl i’r uchel Dduw; ef yw Brenin y brenhinoedd, Arglwydd yr arglwyddi yw: pwysa eangderau’r cread byth ar ei ewyllys gref; ein gorffwysfa yw ei gariad: Haleliwia! Molwn ef. Haleliwia! Haleliwia! Gwylio mae bob peth a wnaed; cerdd mewn nerth drwy’r uchelderau a’r cymylau’n llwch ei draed: ynddo mae preswylfa’r oesau, dechrau […]


I’r Arglwydd cenwch lafar glod

I’r Arglwydd cenwch lafar glod a gwnewch ufudd-dod llawen fryd; dowch o flaen Duw â pheraidd dôn, drigolion daear fawr i gyd. Gwybyddwch bawb mai’r Iôr sy Dduw a’n gwnaeth ni’n fyw fel hyn i fod, nid ni ein hun – ei bobl ŷm ni a defaid rhi’ ei borfa a’i nod. O ewch i’w […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015

Mae Duw yn llond pob lle

Mae Duw yn llond pob lle, presennol ymhob man; y nesaf yw efe o bawb at enaid gwan; wrth law o hyd i wrando cri: “Nesáu at Dduw sy dda i mi.” Yr Arglwydd sydd yr un er maint derfysga’r byd; er anwadalwch dyn yr un yw ef o hyd; y graig ni syfl ym […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015

Mae harmonïau’r nefol gân

Mae harmonïau’r nefol gân O flaen ei orsedd mad. Can mil o engyl seinia’n un Mewn côr o fawl i’r Tad. Mwy disglair yw dy olau pur Na’r sêr a’r lloer a’r haul; Dihafal yw Creawdwr byd Ac Ef yw’n cadarn sail. Ni saif dinasoedd ‘ddaear hon Am dragwyddoldeb hir, Ond wrth gynteddau perlog Nef […]


Mae’r Arglwydd yn cofio y dryw yn y drain

Mae’r Arglwydd yn cofio y dryw yn y drain, ei lygad sy’n gwylio y wennol a’r brain; nid oes un aderyn yn dioddef un cam, na’r gwcw na bronfraith na robin goch gam. Rhown foliant i Dduw am ein cadw ninnau’n fyw, am fwyd ac am ddillad moliannwn ein Duw; rhown foliant i Dduw am […]


Mae’r Brenin yn y blaen

Mae’r Brenin yn y blaen, ‘rŷm ninnau oll yn hy, ni saif na dŵr na thân o flaen ein harfog lu; ni awn, ni awn dan ganu i’r lan, cawn weld ein concwest yn y man. Ni welir un yn llesg ym myddin Brenin nef cans derbyn maent o hyd o’i nerthoedd hyfryd ef; ni […]


Mae’r byd yn canu cân y Tad

Mae’r byd yn canu cân y Tad; Mae’n galw’r haul i ddeffro’r wawr A mesur hyd y dydd, Nes machlud ddaw A’i liwiau rhudd. Ei fysedd wnaeth yr eira mân Ein byd sy’n troi o dan ei law; A rhyddid eryr fry, Fel chwerthin plant, o Dduw y dônt. Haleliwia! Cyfodwn oll a chanu’n awr: […]


Mawr ddyled arnom sydd

Mawr ddyled arnom sydd i foli Iôr y nef, wrth weld o ddydd i ddydd mor dirion ydyw ef; ef yw ein Craig, ein tŵr a’n maeth; y flwyddyn hon ein cofio wnaeth. Ni all tafodau byw holl ddynol-ryw yn un fyth ddatgan gymaint yw ei gariad ef at ddyn; efe sy’n darpar, ar ei […]