logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Er gwaetha’r maen a’r gwylwyr

Er gwaetha’r maen a’r gwylwyr cyfododd Iesu’n fyw; daeth yn ei law alluog â phardwn dynol-ryw; gwnaeth etifeddion uffern yn etifeddion nef; fy enaid byth na thawed â chanu iddo ef. Boed iddo’r holl ogoniant, Iachawdwr mawr y byd; mae’n rhaid i mi ei ganmol pe byddai pawb yn fud; mae’n medru cydymdeimlo â gwaeledd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Engyl glân o fro’r gogoniant

Engyl glân o fro’r gogoniant hedant, canant yn gytûn; clywch eu llawen gân uwch Bethlem, “Heddiw ganwyd Ceidwad dyn”: dewch, addolwn, cydaddolwn faban Mair sy’n wir Fab Duw, dewch, addolwn, cydaddolwn Iesu, Ceidwad dynol-ryw. Mwyn fugeiliaid glywsant ganu a hwy’n gwylio’u praidd liw nos; gwelent Dduw ar ddyn yn gwenu yng ngoleuni’r seren dlos: dewch, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Er chwilio’r holl fyd

Er chwilio’r holl fyd a’i fwyniant i gyd nid ynddo mae’r balm a’m hiacha; ond digon im yw yr Iesu a’i friw, fe’m gwared o’m penyd a’m pla. O’r nefoedd fe ddaeth i achub rhai caeth, fe’i gwelwyd mewn preseb oedd wael; ar groesbren fe’i caed, rhoes drosom ei waed, ei debyg ni ellir ei […]


Er maint yw chwerw boen y byd

Er maint yw chwerw boen y byd mi rof fy mryd ar Iesu, ac er pob cystudd trwm a loes mi dreulia’ f’oes i’w garu. Ni welais gyfaill dan y sêr mor dyner ag yw Iesu; ‘rwy’n penderfynu treulio f’oes i ddwyn ei groes dan ganu. Ni theimlais ddim gofidiau dwys wrth roi fy mhwys […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Ein nerth a’n cadarn dŵr yw Duw

Ein nerth a’n cadarn dŵr yw Duw, ein tarian a’n harfogaeth; o ing a thrallod o bob rhyw rhydd gyflawn waredigaeth. Archelyn dyn a Duw llawn o gynddaredd yw, ei lid a’i ddichell gref yw ei arfogaeth ef; digymar yw’r anturiaeth. Ni ellir dim o allu dyn: mewn siomiant blin mae’n diffodd; ond drosom ni […]


Ewch allan mewn llawenydd

Ewch allan mewn llawenydd ac mewn heddwch gwir, bloeddia’r bryniau a’r mynyddoedd foliant o’ch blaen chwi, a holl goed y maes gurant ddwylo ynghyd wrth foli’r Arglwydd Dduw: curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, curo dwylo a wnânt i’r Arglwydd Dduw, yn llawen molant ef. STUART DAUERMANN […]


Esgyn gyda’r lluoedd

Esgyn gyda’r lluoedd fry i fynydd Duw, tynnu tua’r nefoedd, bywyd f’enaid yw. Yfwn o ffynhonnau gloywon ddyfroedd byw wrth fynd dros y bryniau tua mynydd Duw. Dringwn fel ein tadau dros y creigiau serth; canwn megis hwythau, “Awn o nerth i nerth.” Pan wyf ar ddiffygio, gweld y ffordd yn faith, Duw sydd wedi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Enynnaist ynof dân

Enynnaist ynof dân, perffeithiaf dân y nef, ni all y moroedd mawr ddiffoddi mono ef; dy lais, dy wedd, a gweld dy waed, sy’n troi ‘ngelynion dan fy nhraed. Mae caru ‘Mhrynwr mawr, mae edrych ar ei wedd y pleser mwya’ nawr sy i’w gael tu yma i’r bedd: O gariad rhad, O gariad drud, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Ein Hunig Obaith

Y mae Cymru wedi troi ei chefn, wedi teithio’n bell oddi wrthyt Ti, a dirmygu dy holl roddion grasol; O ein Tad trugarog clyw ein cri: Cymer Dy le ac anfon Dy lân Ysbryd i’r enaid sych sy’n barod am Dy dân. Ein hunig obaith tyrd i’n llenwi eto. Adfywia ni yn nerth Dy Ysbryd […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970

Edrych o’th flaen

Edrych o’th flaen, ac fe weli wyrthiau Duw; Cod dithau’th lais i ddiolch am gael byw. O, Dduw ein Tad, Fe ganwn ni Haleliwa, o fawl i ti. Carl Tuttle: Open your eyes, cyfieithiad awdurdodedig: Nest Ifans © Mercy Publishing/Thankyou Music 1985. Gwein. Gan Copycare (Grym Mawl 1: 132)

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970