logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mawl fo i’r Arglwydd, sy’n Frenin gogoniant a mawredd

Mawl fo i’r Arglwydd, sy’n Frenin gogoniant a mawredd: clod i’r Goruchaf, a ddyry i’m henaid orfoledd: tyred â’th gân, salmau, telynau yn lân, seinier ei fawl yn ddiddiwedd. Mawl fo i’r Arglwydd, Penllywydd rhyfeddol pedryfan: noddfa dragwyddol ei adain sydd drosot yn llydan: cadarn yw’r Iôr, ynddo i’th gynnal mae stôr, amlwg i’th olwg […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Iesu, cyfaill f’enaid i

Iesu, cyfaill f’enaid i, gad im ffoi i’th fynwes gref tra bo’r tonnau’n codi’n lli a’r ystorm yn rhwygo’r nef; cudd fi, Geidwad, oni ddaw terfyn y tymhestloedd maith, dwg fi’n iach i’r hafan draw, derbyn fi ar ben y daith. Noddfa arall nid oes un, wrthyt glŷn fy enaid gwan; paid â’m gadael, bydd […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Fy Nuw, fy Nhad, pan giliaf i’r cysgodion

Gweddi’r Pererin Fy Nuw, fy Nhad, pan giliaf i’r cysgodion yn wan fy ffydd, yn blentyn tlawd afradlon, cyfeiria fi at loches y fforddolion lle byddi di, yn disgwyl im nesáu. Ac wrth nesáu, rhof heibio fy ffolineb wrth geisio’r ffordd i fywyd o ffyddlondeb; trwy niwl fy myd, synhwyro’th bresenoldeb a theimlo’r llaw, sy’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Trown atat Dduw ein Tad mewn gweddi daer

Gweddi dros Ffoaduriaid Trown atat Dduw ein Tad mewn gweddi daer wrth gofio cur pob un sy’n frawd a chwaer na wêl ddyfodol mwy o fewn eu gwlad a’u nod yw ffoi o ormes trais a brad. Ac atom dônt, yn drist a llwm eu stad yn atgof byw o Grist ar ffo o’i wlad. […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Arwain wnaethost, Dduw, trwy’r Ysbryd

Emyn y Grawys Arwain wnaethost, Dduw, trwy’r Ysbryd D’unig Fab i’r anial maith; yno dysgodd i ymddiried yn Dy ras cyn dechrau’i waith. Gras Dy eiriau drechodd demtasiynau’r sarff. Deugain niwrnod o ymprydio, deugain nos mewn gwewyr llym, i weddnewid trwy dreialon wendid dyn yn ddwyfol rym. Grym Dy eiriau drechodd demtasiynau’r sarff. Arwain ninnau […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

O Luniwr y ddaear a harddwch ei thir

Yr Argyfwng Hinsawdd O Luniwr y ddaear a harddwch ei thir a chynnyrch beunyddiol ei holl erwau ir, dy gread a’n geilw i newid ein ffyrdd a byw mewn ufudd-dod i ddeddfau byd gwyrdd. Wrth weled fforestydd yn wenfflam dros ddaer, allyriant ein bywyd yn llygru yr aer, a chnydau yn crino, cydnabod a wnawn […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Dy Drigfan Di

Pennill 1 Popeth ‘sblennydd Popeth ddaw o’th law Drwy’r holl Nefoedd A thrwy’r bydysawd oll Iôr, mor raslon Yw dy groeso Di I mewn i’th gwmni I dy drigfan Di Corws O mor hyfryd O mor hyfryd Yw’th drigfan Di Dy drigfan Di O mor werthfawr O mor werthfawr Yw’th drigfan Di Dy drigfan Di […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Pwy wyf fi

Pennill 1 Pwy wyf fi fod yr hwn sy’n Arglwydd byd Yn gwybod f’enw i Yn teimlo pan rwy’n brudd Pwy wyf fi fod y Seren Fore glir ‘N goleuo’r ffordd ymlaen I fy nghalon grwydrol i Rhag-gytgan Nid oherwydd pwy wyf fi Ond oherwydd beth wnest ti Nid oherwydd beth wnes i Ond oherwydd […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Yr Iôr yw ‘Ngwaredigaeth

Pennill 1 Gras Duw estynnwyd ataf fi, Fe’m tynnodd, do, o ferw’r lli, A diogel wyf ar y gadarn Graig – Yr Iôr yw ‘ngwaredigaeth. Pennill 2 Nid ofnaf ddim yn nh’wyllwch nos, Ei nerth a’m cyfyd fry o’m ffos; Caf weld y wawr yn codi draw – Yr Iôr yw ‘ngwaredigaeth. Cytgan Pwy sydd […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Noddfa

Pennill 1 Rwyf am fod yn deml ac am gadw drws Byddwn i yn gwneud beth bynnag fynni Di I fod wrth dy ymyl, Iôr Yma codaf allor, gweiddi d’enw Di Byddaf i yn rhoi beth bynnag fedraf roi I godi tŷ o fawl Corws Fy awydd i yw bod yn noddfa Yn un sy’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024