logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu’th dosturi

Pennill 1 Iesu’th dosturi yw f’unig ble S’dim amddiffyniad, mae ‘meiau’n rhy fawr Y gorau a wnes i a’th glwyfodd ar groes Iesu’th dosturi yw f’unig ble Pennill 2 Iesu’th dosturi yw f’ymffrost i Y rhinwedd a hawliaf a sail ‘ngobaith i Lle bynnag rwy’n brin dyna yw f’angen i Iesu’th dosturi yw f’ymffrost i […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Mae Tu Hwnt i Mi

Pennill 1 O’r uchelder sydd fry i ddyfnderoedd y môr Mae’r cread yn dangos d’ogoniant Di Yn mhob persawr a lliw dy dymhorau i gyd Mae pob cr’adur unigryw yn canu ei gân. Oll gan ddatgan Corws 1 Mae tu hwnt i mi, yn rhy fawr i mi Rhoddaist y sêr yn y nefoedd A’u […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Awdurdod

Y cread ŵyr y llais a ddaeth i’r gwagle mawr Y gwynt a ddaeth â’r llwch yn fyw a ffurfiodd sêr y nen Mae’r gwyll yn ofni’th lais A’i gyrrodd ef i ffwrdd ac er mai hir yw’r nos, Mi wn yn iawn y gwnei hyn eto nawr Un gair gen Ti Daw newid ar […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Ie, gwnaf

Pennill Pwysaf ar un peth Yr un Duw na fetha byth O, ni fetha nawr Wnei di’m ‘n siomi nawr Yn yr aros Yr un Duw sydd byth yn hwyr Yn trefnu’r cyfan nawr Yn trefnu’r cyfan nawr Cytgan Ie, gwnaf dy ddyrchafu Yn y dyffryn isaf Ie, gwnaf ganu’th glod Ie, gwnaf, canu’n llawen […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Ffyddlon nawr

Pennill 1 Rwyf yn dal yn dynn mewn ffydd Gwn y byddi’n agor ffordd Dwi’m bob tro yn medru dallt (a) dim bob tro yn medru gweld Ond rwyf yn credu Yr wyf yn credu Corws (Ti’n) symud bryniau mawr A thynnu cewri lawr Ti’n ysgwyd muriau’r gell Trwy ganeuon mawl Rwyf yn siarad â’m […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Rhy ryfeddol

Pennill 1 Ti ydy awdur ’mywyd i Rwyt ti o ’mlaen i a’r tu ôl – i mi Cyn cymryd gwynt, tu hwnt i’m bedd Rwyt ti gyda mi bob cam I dragwyddoldeb Corws Dim lle i guddio, nac i ffoi Y mae‘r gwyll yn olau nawr O’r mannau isaf i foliant fry Rwyt yn […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Dduw, rwyt ti mor dda

Rhyfeddol serch a’m denodd i Haelioni trugaredd A’m prynu i yn llwyr â’th waed A’m henaid di-haeddiant Dduw, rwyt ti mor dda Dduw, rwyt ti mor dda Dduw, rwyt ti mor dda, rwyt ti mor dda i mi Nawr wele’r groes O oes i oes, o funud i funud Y meirw’n fyw, rhai gwael yn […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Nerth ’Mywyd I

Pennill 1 (X2) Boed i’r gwan ddweud, rwyf yn gryf Ffydd sy’n codi, bryniau’n disgyn lawr Rwyt o hyd yn gafael ynof fi Corws Ti ydyw nerth ‘mywyd i Ti’n dod â’th olau i’r nos Rwy’n taflu’n hun ar dy gariad cyson Di Ti ydyw nerth ‘nghalon i Rwy’n rhedeg nawr i dy gôl Rwy’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Ildio Eto

Pennill 1 Ti’n troi y byrddau drosodd A’n galw ni yn ôl I roi’n bywyd ar yr allor A’r pethau cyntaf oll Ti’n clirio cwrt y deml Glanhau pob dim yn llwyr O ni yw Dy eiddo Dithau D’Eglwys ydym ni Corws 1 Ni yw Dy bobl Ti yw ein Duw Ni yw Dy deml […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Teilwng o Bob Clod

Pennill Plyga’r saint a’r engyl O flaen dy orsedd Di A’r henuriaid yn rhoi’u coronau ar y llawr O flaen yr Oen Corws Rwyt yn deilwng o bob clod Rwyt yn deilwng o bob clod Cans creaist Ti bob dim (Er) dy fwyn Di mae pob dim Ti sy’n haeddu’r moliant Egwyl Canwn o o […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023