logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dyma’r dydd y ganed Iesu

Dyma’r dydd y ganed Iesu, dyma’r dydd i lawenhau; Arglwydd nef a ddaeth i brynu dynol-ryw, a’u llwyr ryddhau. Gwelwyd Iesu mewn cadachau, iddo preseb oedd yn grud, bu yn wan fel buom ninnau – seiliwr nefoedd faith a’r byd. Daeth o wlad y pur ogoniant, daeth o wychder tŷ ei Dad, prynodd ef i […]