logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ni wn paham y rhoddwyd gras

Ni wn paham y rhoddwyd gras rhyfeddol Duw i mi; Na pham y’m prynwyd iddo’i Hun er maint fy meiau lu: Ni wn i sut y rhoddodd Ef achubol ffydd i’m rhan, na sut, trwy gredu yn ei air, daeth hedd i’m calon wan: Ond fe wn i bwy y credais, a’m hyder ynddo sydd […]