logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O deuwch, ffyddloniaid

O deuwch, ffyddloniaid, oll dan orfoleddu, O deuwch, O deuwch i Fethlem dref: wele, fe anwyd Brenin yr angylion: O deuwch ac addolwn, O deuwch ac addolwn, O deuwch ac addolwn Grist o’r nef! O cenwch, angylion, cenwch, gorfoleddwch, O cenwch, chwi holl ddinasyddion y nef cenwch “Gogoniant i Dduw yn y goruchaf!” O deuwch […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 24, 2015