logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd Dduw dyma ni’n deulu llon

Arglwydd Dduw dyma ni’n Deulu llon sy’n dy garu di. Dyma ni gyda’n gilydd – Gwasanaethwn di. Yma yn tŷ ni, ry’n ni am ufuddhau i Ti; Darllen dy Air bob dydd, dysgu gweddïo’n rhydd. Ni fydd yn hawdd i ni, ond fe’th ddilynwn di, Gwnawn Iesu yn rhif un, yn tŷ ni! Yn tŷ […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 3, 2015

Rho imi galon o gariad

Rho imi galon o gariad, Gofal dros rai sydd ar goll. Rho imi faich dros y rhai sydd yn isel a thrist. Arglwydd, rwy’n awchus a pharod I helpu’r tlawd ym mhob man. Tro eiriau ‘nghân yn weithredoedd o gymorth i’r gwan. Ac eneinia dy weision, eneinia dy weision, I ddweud am Grist, pregethu Crist. […]