logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae cariad Crist uwchlaw pob dawn

Mae cariad Crist uwchlaw pob dawn, pwy ŵyr ei lawn derfynau? Ni chenfydd llygad cerwb craff na seraff ei fesurau. Mae hyd a lled ei gariad ef uwch nef y nef yn llifo, a dyfnach yw na llygredd dyn, heb drai na therfyn arno. Mae’r hyd a’r lled a’r dyfnder maith mewn perffaith gydweithrediad i’w […]


Mae’r gwaed a redodd ar y groes

Mae’r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i’w gofio; rhy fyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Prif destun holl ganiadau’r nef yw “Iddo ef” a’i haeddiant; a dyna sain telynau glân ar uchaf gân gogoniant. Mae hynod rinwedd gwaed yr Oen a’i boen wrth achub enaid yn seinio’n […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Nef yw i’m henaid ymhob man

Nef yw i’m henaid ymhob man pan brofwyf Iesu mawr yn rhan; ei weled ef â golwg ffydd dry’r dywyll nos yn olau ddydd. Mwynhad o’i ras maddeuol mawr, blaen-brawf o’r nef yw yma nawr; a darllen f’enw ar ei fron sy’n nefoedd ar y ddaear hon. Ac er na welaf ond o ran ac […]


Pa fodd y meiddiaf yn fy oes

Pa fodd y meiddiaf yn fy oes Dristâu na grwgnach dan y groes, A minnau’n gwybod am y fraint Mai’r groes yw coron pawb o’r saint? Mae dirmyg Crist yn well i mi Na holl drysorau’r byd a’i fri; Ei wawd fel sain berseiniol sydd, A’i groes yn fywyd imi fydd. Nid yw blinderau’r saint […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 14, 2015