logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Roedd yn y wlad honno fugeiliaid yn gwylio

‘Roedd yn y wlad honno fugeiliaid yn gwylio eu praidd rhag eu llarpio’r un lle; daeth angel yr Arglwydd mewn didwyll fodd dedwydd i draethu iddynt newydd o’r ne’, gan hyddysg gyhoeddi fod Crist wedi’i eni, mawr ydyw daioni Duw Iôr; bugeiliaid pan aethon’ i Fethlem dre’ dirion hwy gawson’ Un cyfion mewn côr: Mab […]