logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Tywys fi

Pennill 1 Pan dwi’m yn gweld fy llwybr i Ti’n dal fy llaw ac arwain fi Mae d’air yn llusern ar fy ffordd Rwyt Ti’n dân a chwmwl nos a dydd Corws Ni welais innau neb rioed fel Ti S’dim duw sy’n gallu gwneud ‘run fath â Ti Yn profi unrhyw ddyffryn, mynydd, sychder, ffynnon, […]

  • Rhys Llwyd,
  • May 1, 2024

Yma rwy’n sefyll nawr

Pennill 1 Dod o’r anialwch crin I’th waredigaeth Di Yma rwy’n sefyll nawr Dwylo a fu yn gaeth A godir fry mewn mawl Yma rwy’n sefyll nawr Yma rwy’n sefyll nawr Corws Rwy’n sefyll ar Dorrwr cadwynau Gŵr y Gwyrthiau Enw pwerus Iesu Ar yr Atgyfodwr Ar fy Ngwaredwr Enw pwerus Iesu Pennill 2 Dilyn […]

  • Rhys Llwyd,
  • January 19, 2022

Ymddiried wnaf yn Iesu

Pennill 1: Pan yw ’myd o brawf yn profi’m ffydd Ymddiried wnaf yn Iesu Y cwestiynau lu, ’r ansicrwydd du Ymddiried wnaf yn Iesu I’r holl glwyfau dwfn heb un gwellhad Rhed llawenydd pur yn ddyfnach Mae gwirionedd mwy na phrofa’ i fyth Ymddiried wnaf yn Iesu Cytgan: Ymddiried wnaf yn Iesu Fy nghraig, fy […]

  • Rhys Llwyd,
  • May 1, 2024

Yr Iôr yw ‘Ngwaredigaeth

Pennill 1 Gras Duw estynnwyd ataf fi, Fe’m tynnodd, do, o ferw’r lli, A diogel wyf ar y gadarn Graig – Yr Iôr yw ‘ngwaredigaeth. Pennill 2 Nid ofnaf ddim yn nh’wyllwch nos, Ei nerth a’m cyfyd fry o’m ffos; Caf weld y wawr yn codi draw – Yr Iôr yw ‘ngwaredigaeth. Cytgan Pwy sydd […]

  • Rhys Llwyd,
  • May 1, 2024

Ysbryd Glân Duw, cudd wyt fel y gwynt

Cytgan: Ysbryd Glân Duw, cudd wyt fel y gwynt, Addfwyn fel c’lomen gu; Dysg in y gwir a dyfnha ein ffydd, Dangos serch Crist i ni. Pennill 1 Llefaru wnest oes oesoedd yn ôl, Rhoist in dy bur Air byw; Ei ddarllen wnawn, gwir yw i’n dydd, Trwyddo clywn lais ein Duw. Cytgan: Ysbryd Glân […]

  • Rhys Llwyd,
  • September 29, 2021