logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

F’enaid, mola Dduw’r gogoniant

F’enaid, mola Dduw’r gogoniant, dwg dy drysor at ei draed; ti a brofodd ei faddeuant, ti a olchwyd yn y gwaed, moliant, moliant dyro mwy i’r gorau gaed. Mola ef, a’i rad drugaredd lifodd at ein tadau’n lli; mola ef, ei faith amynedd a’i dosturi atat ti; moliant, moliant, am ei ddoniau rhad, di-ri’. A […]


Fe rodiai Iesu un prynhawn

Fe rodiai Iesu un prynhawn yng Ngalilea mewn rhyw dref, a’r mamau’n llu a ddug eu plant yn eiddgar ato ef. Ac yn ei freichiau cymerth hwy a’i fendith roddodd i bob un; “Gadewch i’r plant,” medd ef yn fwyn, “ddod ataf fi fy hun.” “Ac na waherddwch iddynt byth, cans teyrnas nef sydd eiddynt […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 9, 2016