logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Â’n hyder yn yr Iesu mawr

Â’n hyder yn yr Iesu mawr fe gofiwn am y sanctaidd awr pan roes ei fywyd drud i lawr, hyd nes y daw. Yng nghof yr Eglwys ymhob man mae’r corff a ddrylliwyd ar ein rhan a’r bara bortha’n henaid gwan hyd nes y daw. Am ffrydiau yr anhraethol loes dywalltwyd drosom ar y groes […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 26, 2015

Pa bryd y cedwi’r bobol

Pa bryd y cedwi’r bobol, drugarog Dduw, pa bryd? Nid mawrion, heb y miloedd, nid beilchion, ond y byd: blodau dy galon yw’r rhai hyn; gânt hwy ddiflannu megis chwyn heb weled gwawr o obaith gwyn? Duw gadwo’r bobol! Gaiff trosedd fagu trosedd a’r cryf gryfhau o hyd? A fynni di i lafur fyth gynnal […]


Ynghanol nos, oleuni mwyn y nef

Ynghanol nos, oleuni mwyn y nef, O arwain fi; mae’n dywyll iawn, a minnau ‘mhell o dref, O arwain fi; O cadw ‘nhraed, ni cheisiaf weled mwy i ben y daith: un cam a bodlon wy’. Bu amser na weddïwn am dy wawr i’m harwain i; chwenychwn gael a gweld fy ffordd: yn awr O […]