logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Â’n hyder yn yr Iesu mawr

Â’n hyder yn yr Iesu mawr fe gofiwn am y sanctaidd awr pan roes ei fywyd drud i lawr, hyd nes y daw. Yng nghof yr Eglwys ymhob man mae’r corff a ddrylliwyd ar ein rhan a’r bara bortha’n henaid gwan hyd nes y daw. Am ffrydiau yr anhraethol loes dywalltwyd drosom ar y groes […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Arglwydd, mae yn nosi

Arglwydd, mae yn nosi, gwrando ar ein cri; O bererin nefol, aros gyda ni. Llosgi mae’n calonnau gan dy eiriau di; mwy wyt ti na’th eiriau, aros gyda ni. Hawdd, wrth dorri’r bara, yw d’adnabod di; ti dy hun yw’r manna, aros gyda ni. Pan fo’n diwrnod gweithio wedi dod i ben, dwg ni i […]


Brynwr mawr, er mwyn y groes

Brynwr mawr, er mwyn y groes a dyfnderau dwyfol loes, er mwyn ing dy gariad drud ddug ddoluriau anwir fyd, pob hunanol nwyd glanha, a phob nefol ddawn cryfha; yma nawr cymhwysa ni, Brynwr mawr, i’th gofio di. Yn y bara, yn y gwin, dyro brawf o’th rasol rin; gan i ti ordeinio’r wledd, paid […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Dewch, ffyddlon rai, neséwch mewn hedd

Dewch, ffyddlon rai, neséwch mewn hedd, mae yma wledd arbennig o basgedigion wedi eu trin, a gloyw win puredig. Amgylchwch heddiw’r sanctaidd fwrdd, cewch gwrdd â’ch Prynwr Iesu, a llawnder o gysuron da sydd yma i’ch croesawu. Rhag clwyfau enaid o bob rhyw gan Dduw cewch feddyginiaeth, a rhag gelynion cryfion, cas, drwy ras cewch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Fe garodd Iesu’r eiddo

Fe garodd Iesu’r eiddo hyd eitha’r olaf awr, rhoes fara’i fywyd erddo a gwin ei galon fawr; a minnau gofiaf heddiw yr ing a’r chwysu drud a’r cariad nad yw’n edliw ei fai i euog fyd. Fe welir dwyfol drallod uwch byd a’i gamwedd trist, a’r gras sy’n drech na phechod yn angau Iesu Grist; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 27, 2015

Gyda’r saint anturiais nesu

Gyda’r saint anturiais nesu dan fy maich at allor Duw: bwrdd i borthi’r tlawd, newynog, bwrdd i nerthu’r egwan yw; cefais yno megis gyffwrdd, corff drylliedig Iesu glân, yn y fan fe doddai ‘nghalon fel y cwyr o flaen y tân. O fy Iesu bendigedig, golwg iawn ar waed dy groes sydd yn toddi’r mawr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Iesu, tyrd i’r canol

Iesu, tyrd i’r canol Yn ein hoedfa ar y llawr, Bydd yn hardd gytundeb Wrth i’n llygaid gwrdd yn awr, O Iesu, fe’th garwn, felly down ynghyd, Ein calonnau una nawr a dryllia’n hofnau i gyd. Atat ti y deuwn O bob gwlad ar draws y byd, Crist yw’r cariad rhyngom Wrth in afael dwylo […]


Mewn cof o’th aberth wele ni

Mewn cof o’th aberth wele ni, O Iesu, ‘n cydnesáu; un teulu ydym ynot ti, i’th garu a’th fwynhau. Dy gariad di dy hun yw’r wledd – ni welwyd cariad mwy; ffynhonnau o dragwyddol hedd a dardd o’th farwol glwy’. Er mwyn y gras a ddaeth i ni o’th ddwyfol aberth drud, gwna’n cariad fel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Nesawn, nesawn mewn myfyrdodau pur

Nesawn, nesawn mewn myfyrdodau pur at fwrdd ein Harglwydd i gydgofio’i gur; a rhoed y Brenin mawr ar hyn o bryd ei ŵyneb hoff tra byddom yma ‘nghyd. O am gael ffydd i gydfwynhau y wledd; ‘does un o’i bath i’w chael tu yma i’r bedd; y cariad mawr a unodd Dduw a dyn sydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

O mor ddymunol yw cael cwrdd

O mor ddymunol yw cael cwrdd â’m hoff Anwylyd wrth ei fwrdd, ymlonni yn ei gariad llawn a thawel orffwys ar yr Iawn. Mae’r fath hawddgarwch yn ei bryd, gwledd felys yw, na ŵyr y byd: fy nefoedd yw bod ger ei fron yn siriol wedd ei ŵyneb llon. Ymrwymiad adnewyddol yw i rodio a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015