logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Boed mawl i Dduw gan engyl nef

Boed mawl i Dduw gan engyl nef a chlod gan ddynion fyrdd; mor rhyfedd yw ei gariad ef, mor gyfiawn yw ei ffyrdd. Mor ddoeth yw cariad Duw at ddyn sydd wan dan faich ei fai: yn ddyn mewn cnawd daeth Duw ei hun i’w nerthu a’i lanhau. O’i gariad doeth, ein Duw mewn cnawd […]


Ynghanol nos, oleuni mwyn y nef

Ynghanol nos, oleuni mwyn y nef, O arwain fi; mae’n dywyll iawn, a minnau ‘mhell o dref, O arwain fi; O cadw ‘nhraed, ni cheisiaf weled mwy i ben y daith: un cam a bodlon wy’. Bu amser na weddïwn am dy wawr i’m harwain i; chwenychwn gael a gweld fy ffordd: yn awr O […]