logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Nid myfi

Pennill 1 Rhodd o’r fath ras yw Iesu fy Ngwaredwr Cans nid oes mwy y gall y nef ei roi Ef yw ‘nghyfiawnder, rhyddid a’m llawenydd Fy nghariad triw, a’m dwfn di-derfyn hedd Cydiaf yn hyn, mae ‘ngobaith i yn Iesu Mae ‘mywyd oll ynghlwm â’i fywyd Ef Am ryfeddod o’r nef, dyma ‘nghân, codaf […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

O dan Galfaria

Pennill 1 Cymrwn dy fara, cymryd gwin Ac fe gofiwn i ti’n hachub ni ’R un glân yn colli’i werthfawr waed A llifodd cariad lawr o’i goron Ef Cytgan O dan Galfaria, chwalwyd ein maglau Angau a drechwyd, rym ni yn rhydd O dan Galfaria, mae’r gwyll yn crynu Fe safwn ni a dweud ein […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

O mor hyfryd yw’r enw hwn

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Pennill 1 Ti oedd y Gair yn y dechreuad, Un â Duw, yn Iôr sydd fry, D’ogoniant cudd mewn creadigaeth, Yn eglur nawr, i ni yng Nghrist. Cytgan 1 O mor hyfryd yw’r enw hwn, O Mor hyfryd yw’r enw hwn, Enw Iesu Grist fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 14, 2017

O tyrd at yr allor

Wyt ti’n brifo, ‘di dryllio tu fewn? Wedi llethu gan bwysau dy fai? Mae Iesu yn galw. Ydy popeth yr wyt ti ar ben? Sgen ti syched am yfed o’r ffrwd? Mae Iesu yn galw. O tyrd at yr allor, Mae breichiau’r Tad yn awr ar led, Maddeuant a brynwyd â gwerthfawr waed ein Iesu […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Rhoddaist dy gariad i lawr

Pennill 1: Rhoddaist dy gariad i lawr A chario baich ’mhechod i Golchi fy meiau fel lli’ Lawr i fôr dy gariad di-drai Cytgan: Â’m breichiau fry Arglwydd derbyn fi Nawr, rwyf yng nghadw ’Nghrist Â’th dragwyddol gariad Â’m cyfan oll Safaf yn dy ras Dy gariad sy’n well na’r un Cariad Duw, ’Ngwaredwr Pennill […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Rwy’n dod yn nes

Dilynwch y ddolen ar waelod y dudalen i glywed y gân yn Saesneg. Rwy’n dod yn nes nag y bûm i erioed, Er gwaethaf fy methiant, mae croeso i mi; Edrychaf i’th lygaid ac mae dy gariad mor glir. Yn nes ac yn nes yr wyt ti’n fy ngwadd, A’th gariad o’m hamgylch, mae ’nghalon […]


Rwyf am dy ‘nabod

Pennill 1 Yn ofer ceisiais fil o ffyrdd I leddfu f’ofn, rhoi gobaith im Am f’angen mae dy Air yn glir Am byth does neb ond Iesu Pennill 2 O farw’n fyw, yn eiriol nawr Yn d’Air a’th waith mae’th gariad Di Gall calon wan gael ei boddhau Am byth yn neb ond Iesu Cytgan […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Un peth

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Mi brofais y byd a’r cyfan sy’ ar gael, Ei wag addewidion. O ddŵr ac o win fe yfais yn llwyr A dal profi syched. Ond mae yna ffrwd na fydd byth yn sych, Dŵr bywyd a gwaed y gwinwydd ar gael. Cytgan: Ac mi […]


Y Dioddefaint

Pennill 1: Dioddefaint ein Gwaredwr Tosturi mawr ein Duw Y groes sy’n dangos popeth Am holl faint ei gariad Ef CYTGAN: Ein maglau aeth S’dim dyled nawr Y groes a chwalodd rym y bedd Mae gwaed y Mab yn ein rhyddhau Fe laddwyd angau drosof fi Pennill 2: Fe gosbwyd y Diniwed A’r euog aeth […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Yr un rwyt yn dweud yr wyf

Pennill 1: Pwy wyf fi bod y Brenin mawr yn rhoi Croeso i mi Bûm ar goll ond fe’m denodd i O, ei gariad i mi! O, ei gariad i mi! CYTGAN: ’R hwn rhyddhao’r Mab Y mae’n rhydd yn wir Rwyf yn blentyn Duw Mae yn wir Pennill 2: Yn rhydd yn awr Do […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020