logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ef yw’r Iôr

Mae’r gwynt yn awr yn rhuo Ond ni chaf fy siglo, Fe wn i, mae E wrth y llyw. Mae’r Un sy’n fwy o’m mewn i Yn fwy na beth sy’n f’erbyn, Fe wn i, mae E wrth y llyw Fe’m cynnal i fel o’r blaen, Ef yw’r Iôr, Ef yw’r Iôr; Nid ofnaf mwy, […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Ei gariad sy’n fwy

Corws Clod i’r Iôr Ei gariad sy’n fwy (Yn) drech na’r tywyllwch, (yn) newydd bob dydd Mae’n beiau yn llawer, ei gariad sy’n fwy Pennill 1 Pa gariad all beidio â chofio ein bai Ac E’n hollwybodol, ni chyfrant o’i flaen I ddyfnder y moroedd fe’u teflir i gyd Mae’n beiau yn llawer, ei gariad […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Fe ddisgwyliaf i

O’r dyfnder galwaf arnat ti, O fannau tywyll daw fy llais; O tro dy glust tuag ataf nawr Ac o’th drugaredd gwranda, Iôr. Pe baet yn cyfri ’mhechod i Sut fedrwn ddod at d’orsedd nawr? Ond mae maddeuant llawn o’m mlaen, Rhyfeddaf at d’achubol ras. Fe ddisgwyliaf i, fe ddisgwyliaf i, Ar dy air rwy’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Fe godaf Haleliwia

Fe godaf Haleliwia yng ngŵydd fy holl elynion i, Fe godaf Haleliwia yn uwch na’m anghrediniaeth i, Fe godaf Haleliwia, caneuon yw fy arfau i, Fe godaf Haleliwia, a’r nef yn brwydro drosta i. Cytgan Fe ganaf i yng nghanol y storm, Yn uwch ac yn uwch, fe rhua fy mawl, Gobaith a ddaw, o’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Gobaith Byw

Mor fawr y bwlch a fu unwaith rhyngom, Mor fawr y mynydd tu hwnt i mi, Ac mewn anobaith, fe drois i’r nefoedd gan ddweud dy enw yn y nos; A thrwy’r tywyllwch, daeth dy haelioni chwalodd gysgodion f’enaid i, Y gwaith ’orffenwyd, y diwedd seliwyd Iesu Grist, fy ngobaith byw. Pwy a ddychmygai y […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Godidog Ddydd

Mae hon yn hen emyn – ond mae cerddoriaeth gyfoes wedi cael ei chyfansoddi ar ei chyfer – dilynwch y ddolen youtube ar waelod y dudalen. Pennill 1 Un dydd gyda’r nefoedd yn orlawn o’i foliant, Un diwrnod â phechod yn ddu fel y fall, Iesu ddaeth atom, fe’i anwyd o forwyn, I fyw yn […]


Gras tu hwnt i’m deall i

Gras tu hwnt i’m deall i, Yn rhad a helaeth er fy mai Alwodd fi ers cyn i’m fod I roi i Ti y mawl a’r clod. Gras rhyfeddol, dwfn a glân Welodd ddyfnder f’angen i, Yn derbyn baich fy mhechod i A’m gwisgo â’th gyfiawnder di. Gras, A dalodd y pris i’m dwyn i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 16, 2015

Iôr Brenhinoedd

PENNILL 1: Yn y twyllwch heb oleuni A heb obaith oeddem ni Nes y rhedaist ti o’r nefoedd  thrugaredd yn dy wedd (Cyf)lawni’r gyfraith a’r proffwydi At yr wyryf daeth y Gair Dod o orsedd y gogoniant Lawr i grud oedd yn y llwch CYTGAN: Clod i’r Tad a chlod i’r Mab Clod i’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Mola Ef

Pennill 1 Mola Ef ar godiad haul ac ar eiliad gynta’r dydd Mola Ef â chor y bore bach Mola Ef wrth weld o bell ‘ddarpariaeth ddaw o’i law Mola â phob curiad dan dy fron Pennill 2 Mola Ef pan ar dy daith drwy’r ddaear wamal hon Mola Ef pan ddaw y ffrwyth neu […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Neb ond Iesu

PENNILL 1: Mewn tawelwch A llonyddwch Fe wn mai Ti sydd Dduw Yn nirgelwch dy gwmpeini Fe wn y’m hadferir i Wrth dy lais, nid gwrthod wnaf A phob dydd, dy ddewis wnaf CYTGAN: Does neb arall nawr i mi Neb ond Iesu Ar y groes i’m rhyddhau i A nawr rwy’n byw i ganu’i […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021