logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Prydferthwch

Prydferthwch dy wyneb yn syllu i ‘ngwyneb, Prydferthwch dy lygaid yn syllu i’m llygaid, Prydferthwch, prydferthwch, prydferthwch, Prydferthwch, prydferthwch, prydferthwch. Un peth, un peth a geisiaf. Un peth, un peth ddymunaf. Imi gael bod yn dy bresenoldeb di, Bod yn dy bresenoldeb di, Bod yn dy bresenoldeb di. (Ail-adrodd o ‘Imi…’) A syllu ar…… (Salm […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 1, 2015

Rwy’n dy garu – Aleliwia

Rwy’n dy garu, rwy’n dy garu, x3 Rwy’n dy garu, Amen. Rwy’n dy garu, Amen. Aleliwia, aleliwia, x3 Aleliwia, Amen. Aleliwia, Amen. ©2005 Elise Gwilym o’r CD Tiwnio Mewn

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Ti’n rhoi i mi

Ti’n rhoi i mi statws a gwerth, Ti’n rhoi i mi awdurdod a nerth, Ti’n dangos pwy ydw i – Rydw i’n blentyn i Ti. Ti’n rhoi i mi dy gyfiawnder mwyn, Ti’n rhoi i mi dy fywyd yn llwyr, Ti’n eiddo i mi fy hun, Rydw i’n eiddo i Ti. Dwi’n plygu glin i’th […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Trwyddot ti

Trwyddot ti, y mae popeth wedi’i greu Er dy fwyn, yr wyf finnau’n byw bob dydd Ynddot ti, saif popeth yn ddi-wahân, Trwyddot ti, er dy fwyn, ynddot ti. Ynddot ti, y mae holl drysorau bywyd, Ynddot ti, mae gwybodaeth sy’n guddiedig, Ynddot ti, y mae gobaith ein gogoniant: Crist ynom ni, gwnest ni’n Sanctaidd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Tyrd Ysbryd Glân

Tyrd Ysbryd Glân, dwi dy angen di, Tyrd Ysbryd Glân, dwi dy angen di, Tyrd Ysbryd Glân â dy gariad di yn awr, yn awr. Iachâ fy mriwiau, iachâ fy nghlwyfau, Wrth imi roi fy hun yn llwyr iti, Iachâ fy mriwiau, iachâ fy nghlwyfau, Wrth iti arllwys lawr arna’ i. Cytgan: Bydd yn Arglwydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 1, 2015

Wyddwn i fyth

Wyddwn i fyth dy fod ti’n fy ngharu Union fel hyn, Wyddwn i fyth dy fod ti’n fy nerbyn Union fel hyn, Credwn fod ffìn yn rhywle oedd rhaid imi’i osgoi, Ond yn lle hynny mae ‘na foroedd o gariad di-derfyn. Cytgan: Mor bell ag yw’r dwyrain o’r gorllewin, Mor bell ag yw’r gogledd o’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf fi

Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf fi, Oherwydd i’r Arglwydd f’eneinio, I ddwyn newydd da i’r darostyngedig, A chysuro’r toredig o galon; I gyhoeddi rhyddid i’r caethion, Rhoi gollyngdod i’r carcharorion, I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd A dydd dial ein Duw ni. Cytgan: I ddiddanu pawb sy’n galaru, A gofalu am alarwyr Seion. […]


Yn wirion, yn wallgof, yn ddwfwn

Yn wirion, yn wallgof, yn ddwfwn  x3 Dwi’n mynd i’th drystio Di Yn wirion, yn wallgof, yn ddwfwn  x3 Dwi’n mynd i’th foli Di. Tân fel fflam o ganol nefoedd Tyrd i losgi ynof fi, Pura’r natur ddynol ynof Cynna’n wenfflam ynof fi. Tân na allaf fi reoli, Tân lle dwi yn gadael fynd Tyrd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Yr anweledig Dduw

Yr anweledig Dduw Dwi’n teimlo ynof fi Dy Ysbryd yn cyffroi, Cyffroi wrth ysbrydoli, Cyffroi wrth gyd-fynegi, Ti’n rhoi dy hun i mi. Ti wedi’n gogoneddu, Ti wedi’n cyfiawnhau, Ti wedi’n mabwysiadu ni, Ti wedi’n deinameiddio, Ti wedi’n llwyr ryddhau I ddod â’th deyrnas lawr i ni. Rwy’n dy garu Iesu cu, Wnai dy garu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019