logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Beth yw’r uchder?

Boed i Dduw roi i ni yn ôl cyfoeth ei rym, Gryfder nerthol drwy’r ysbryd i’n person ni, Ac i Grist wneud ei gartref yn ein calon ni, Ac i ni ddod i wybod faint mae o’n ein caru ni! Cytgan Beth yw’r uchder? [codi breichiau] Beth yw’r dyfnder? [breichiau i lawr] Beth yw’r lled […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Caraf di

Caraf Di O Arglwydd, fy nghryfder, Caraf Di O Arglwydd, fy nghaer, F’amddiffynfa gadarn, Gwaredwr, O caraf Di, caraf Di. Yr Arglwydd yw fy nghraig, Yr Arglwydd yw fy nghraig, Fy nghadernid a’m tarian, Fy noddfa a’m nerth, Rhag pwy, rhag pwy y dychrynaf? Yr Arglwydd yw fy nghraig, Fy Nuw yw fy nghraig lle […]


Does dim byd allai neud i Ti

Does dim byd allai neud i Ti Fy ngharu mwy na llai nag wyt ti nawr Dim ots i ble dwi’n mynd, dwi’n gwybod wnei fy nilyn Iesu Iesu, O Iesu Iesu. O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O-o-o-o, O Ti yw ein Duw sydd yn rhedeg ar ein hôl, Ti yw ein Duw sydd fel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Dwi eisiau diolch

Wedi dod i dy dŷ, Dyma fi i roi mawl i ti; Wedi bod trwy y byd, Does ‘na neb sydd yn debyg i ti. Ti yw’r un sy’n gwneud fy nghalon yn llawen, Er gwaetha’ stormydd yn fy mywyd, Fy moliant rôf i ti a thi yn unig, Ti sydd wedi rhoi d’addewid. Cytgan: […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Edrycha’r glas ‘na yn yr awyr

Edrycha’r glas ‘na yn yr awyr siapiau hardd cymylau gwyn, Y gwynt yn chwythu ar fy ngwyneb a’i sŵn yn rhuthro ble y mynn. Sut faswn i petawn i yno y dydd croeshoeliwyd Iesu cu, Pan rwygwyd llen y deml’n hanner a threchwyd grym marwolaeth du? Mae’r greadigaeth yn disgwyl,  mae’r greadigaeth yn disgwyl, Mae’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Gwnes di arllwys dy gariad (Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law)

Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Gwnes di arllwys dy gariad ynof fi, Trwyddot ti cefais ffordd trwy ffydd I ddod i’r gras dwi’n sefyll ynddo, Do, cefais ffordd trwy ffydd i ddod I’r gras dwi’n sefyll ynddo. Cytgan: Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Iesu, Iesu, cwbwl ydyw gwaith dy law. Pen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Iesu, Iesu, maddau i mi

Iesu, Iesu, maddau i mi x2 Iesu, Iesu, diolch iti x2 Iesu, Iesu, Rwy’n dy garu x2 © 2005 Elise Gwilym o’r CD Tiwnio Mewn

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Iesu, Ti’n disgleirio

Iesu, Ti’n disgleirio yn d’ogoniant, breichiau led y pen agored; Ti yw Brenin daear gyfan ac yn Arglwydd ar fy nghalon. Golau sydd yn tywallt allan, pelydr yn cludo’r cyfan Popeth y mae arnaf angen ddaw i’m meddiant o dy galon Di. Tyrd lawr i deyrnasu ar y ddaear – defnyddia ein doniau ni, Mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Mewn llawenydd yr âf allan

Cytgan: Mewn llawenydd yr âf allan, Ac mewn heddwch caf fy arwain, Mynyddoedd a bryniau yn Bloeddio canu o’m blaen. Mewn llawenydd yr âf allan, Ac mewn heddwch caf fy arwain, Holl goedwig y meysydd Yn curo dwylo o’m blaen. Pen 1: Fel hyn mae y gair a ddaw o’th enau, Nid yw’n dychwel atat […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Mor anhygoel o gariadus

Cytgan: Mor anhygoel o gariadus, Mor anhygoel o bwerus. Mae’r clod i ti, Mae’r clod i ti. x2 Ail-adrodd Pen 1: Alla i ddim diolch i ti ddigon Am y pethau ti ‘di paratoi. Gad inni ddilyn ôl dy draed Weddill ein hoes. Cytgan x2 Pen 2: Alla i ddim canu i ti ddigon Am […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 1, 2015