logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Achubodd fi

Achubodd fi – clywodd Ef fy nghri, A’m rhoi ar Graig sydd yn uwch na mi; A rhoddodd gân yn fy nghalon i. Haleliwia! Achubodd fi. Llawenydd pur sy’n gorlifo A heddwch dwfn sy’n ddi-drai. Caf rannu ei gyfiawnder Ef – Maddeuodd Ef fy mai. Daw breichiau’r Tad i’m cofleidio, Daw’r Ysbryd Glân i’m bywhau. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 12, 2015

Dof Nefol Dad o’th flaen i’th foli di

Dof Nefol Dad o’th flaen i’th foli di Dyrchafaf d’enw di yn awr. Mae d’Air fel craig, o oes i oes yr un, Cyflawnir d’addewidion mawr. Yn dy faddeuant gorfoleddaf fi, Mawr yw dy iachawdwriaeth di, Mawr yw dy gariad roddodd Grist i’n byd Yn Iawn dros ein pechodau du. Molaf Ef â’m nerth, gyda […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 19, 2015

Mae calon Duw’n llawn gofid

Mae calon Duw’n llawn gofid Mae t’wyllwch drwy y wlad. Mae’i blant yn esgeuluso Y gwaith wnaed gan y Mab. Mae’r byd yn araf lithro nawr At ddibyn colledigaeth fawr. A ddaw ‘na neb i son am gariad Duw? Rwy’n barod, rwy’n barod. Wele fi, o anfon fi. Af allan, af allan, Gyda’r neges drosot […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015