logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Bydd ddewr, bydd gryf

Bydd ddewr, bydd gryf, Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi. Bydd ddewr, bydd gryf, Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi. Paid ofni dim a ddaw, Ingoedd, poen na braw; Rhodia mewn ffydd a buddugoliaeth, Rhodia mewn ffydd a buddugoliaeth, Yr Arglwydd Dduw sydd gyda thi. Morris Chapman (Be Bold, Be Strong), cyfieithiad awdurdodedig: Susan Williams ©Word […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Dewch, dewch ac aberth moliant gwir

Dewch, dewch ac aberth moliant gwir I dŷ yr Arglwydd ein Duw. Dewch, dewch ac aberth moliant gwir I dŷ yr Arglwydd ein Duw. Dewch, dewch ac aberth moliant pur I drigfan Duw, molwch ef! Dewch, dewch ac aberth moliant pur I drigfan Duw, molwch ef! Ac fe ddown o’th flaen yn awr A diolchgarwch […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 25, 2015

Molwch ar yr utgorn

Molwch ar yr utgorn a thympan a dawns, molwch ar y nabl ac ar delyn, molwch, molwch enw yr Iôr: molwch ar y symbal llafar, molwch ar y symbal llafar, pob perchen anadl, molwch yr Iôr. Haleliwia! molwch yr Iôr, Haleliwia! molwch yr Iôr, pob perchen anadl, molwch yr Iôr. Haleliwia! molwch yr Iôr Haleliwia! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 10, 2015

Nefol dad ni allaf ddeall

Nefol dad ni allaf ddeall sut y medrais i fodoli Am gyhyd heb wybod am dy gariad grymus di. Ond nawr dy blentyn annwyl wyf, derbyniais Ysbryd y mabwysiad; Wnei di byth fy ngadael i, can’s trigo ’rwyt o fewn fy nghalon. Fe’th addolaf Arglwydd, Fe’th ganmolaf Arglwydd, Fe’th ddyrchafaf Arglwydd, Ti yw fy Nuw! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

O Dduw ein Iôr

O Dduw ein Iôr, bendigedig ydwyt ti, Y ddae’r sy’n llawn o’th ogoniant. O Dduw ein Iôr, mor drugarog ydwyt ti; Mor hardd, mor wych, ac mor ddyrchafedig. Fe’th ddyrchafwn di, fe’th ddyrchafwn di Orseddog Iôr yn Seion. Fe’th ddyrchafwn di, fe’th ddyrchafwn di Orseddog Iôr yn Seion. O Dduw ein Tad, mor haelionus ydwyt […]


Ti gyda ni

Mae’n ddirgelwch mawr i mi Y gallai dwylo’r Arglwydd fod mor fach. Y bysedd bychan yn ymestyn yn y nos, Dwylo a osododd holl derfynau’r nef. Cytgan Haleliwia, Haleliwia, Cariad Nef Ddaeth i lawr i’n hachub ni. Haleliwia, Haleliwia, Mab ein Duw, Brenin tlawd gyda ni. Ti gyda ni. Mae’n ddirgelwch mawr i mi Iddo […]


Trwy ein Duw

Trwy ein Duw glewion fyddwn ni, Trwy ein Duw gelynion sathrwn ni. A buddugoliaeth bloeddiwn, canwn ni: ‘Crist yw’r Iôr!’ (Tro olaf yn unig) Crist yw’r Iôr! Crist yw’r Iôr! Cans concrodd ar y trydydd dydd, A daeth o’i rwymau’n rhydd. Fe goncrodd Duw, ein Brenin mawr! Y byd a wêl yn awr mai Dale […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970