logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rhoddaf i ti fawl

Rhoddaf i ti fawl, Canaf i ti gân, A bendithiaf d’enw di. Can’s nid oes Duw fel tydi, All ein hachub ni, Ti yw’r unig ffordd. Dim ond ti all roi bywyd i ni, Dim ond ti all ein goleuo ni, Dim ond ti all roi heddwch in, Dim ond ti a erys gyda ni. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 20, 2015

Rwyt fel y graig yn sefyll byth

‘Rwyt fel y graig yn sefyll byth, Ffyddlon wyt ti; ‘Rwyt Ti’n ddoethach a mil harddach Na phawb a phopeth sy’. Rymus un, yn ofni dim, Gwir a chyfiawn yw dy ffyrdd, Fab Duw; Ond rwyt mor isel, rhoist dy fywyd di, Er mwyn i ni gael byw. Wrth droi fy wyneb atat Ti O! […]