logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Deui atom yn ein gwendid

Deui atom yn ein gwendid gan ein codi ar ein traed, drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol, sefyll yr wyt ti o’n plaid. Deui atom yn ein trallod gyda chysur yn dy lais, drwy dy Ysbryd, drwy dy bobol, parod wyt i wrando’n cais. Deui atom mewn cymdogion am it weld ein lludded ni: ti […]


Dawel Nos

Dawel nos, ddwyfol nos! Gwenu mae seren dlos; Yntau’n awr, y Mab di-nam, Sydd ynghwsg ar lin ei fam, Draw, mewn hyfryd hedd, Draw, mewn hyfryd hedd. Dawel nos, ddwyfol nos! O! mor fud gwaun a rhos; Ond i glyw bugeiliaid glân Daw ryw bêr angylaidd gân, ‘Heddiw ganwyd Crist: Heddiw ganwyd Crist.’ Dawel nos, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Diolch am emyn: Am eiriau wedi’u plethu’n dynn

Diolch am emyn Am eiriau wedi’u plethu’n dynn Mewn emyn, rhoddwn foliant. Am ddawn y bardd, a chrefftwaith hwn, Fe ganwn er d’ogoniant. Diolchwn am emynau lu Fu’n canu am dy gariad; Trwy ddethol gair, yn gelfydd iawn, Cyd-rannu gawn ein profiad. Ac mewn priodas gair a chân, Cawn hafan o’n pryderon. Fe gawn mewn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Down i’th wyddfod, Dduw, kwmbayah,

Down i’th wyddfod, Dduw, kwmbayah, down yn unfryd, Dduw, kwmbayah, i’th foliannu, Dduw, kwmbayah, O Dduw, kwmbayah. Gwna ni’n addfwyn, Dduw, kwmbayah, gwna ni’n un, O Dduw, kwmbayah, wrth dy allor, Dduw, kwmbayah, O Dduw, kwmbayah. Arnom ni, O Dduw, kwmbayah, boed dy wên, O Dduw, kwmbayah, golau d’air, O Dduw, kwmbayah, O Dduw, kwmbayah. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn

Daeth Crist i’n plith, O llawenhawn, a deued pawb ynghyd i’w dderbyn a’i gydnabod ef yn Geidwad i’r holl fyd, yn Geidwad i’r holl fyd, yn Geidwad, yn Geidwad i’r holl fyd. Aed y newyddion da ar led, awr gorfoleddu yw; seinied pawb drwy’r ddaear gron eu cân o fawl i Dduw, eu cân o […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Dringed f’enaid o’r gwastadedd

Dringed f’enaid o’r gwastadedd, o gaethiwed chwantau’r dydd, i breswylio’r uchelderau dan lywodraeth gras yn rhydd. Yno mae fy niogelwch rhag holl demtasiynau’r llawr; caf yn gadarn amddiffynfa gestyll cryf y creigiau mawr. Yno fe gaf ffrydiau dyfroedd, bara a rodder imi’n rhad; gweld y Brenin yn ei degwch fydd i’m llygaid yn fwynhad; yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Deuwn ger dy fron yn awr

Deuwn ger dy fron yn awr i’th glodfori, Iesu mawr; diolch iti am yr haf a ffrwythau y cynhaeaf. Rhoddwn iti foliant glân, diolch, Arglwydd, yw ein cân; clod a mawl a fo i ti am gofio’r byd eleni. Diolch iti, Arglwydd Dduw, am gynhaliaeth popeth byw, am gynhaeaf yn ei bryd i borthi plant […]


Diolch, diolch, Iesu

Diolch, diolch, Iesu, diolch, diolch, Iesu, diolch, diolch, Iesu yw fy nghân; diolch, diolch, Iesu, O diolch, diolch, Iesu, diolch, diolch, Iesu yw fy nghân. ‘Fedra i fyth mo’i amau, ‘Fedra i fyth mo’i amau, ‘Fedra i fyth mo’i amau yw fy nghân; ‘Fedra i fyth mo’i amau, O ‘fedra i fyth mo’i amau, ‘Fedra […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Daeth eto ŵyl y geni

Daeth eto ŵyl y geni – y ddôl, y pant a’r bryn y’n bloeddio mewn llawenydd y rhyfedd newydd hyn: ddistyllu o holl sylwedd y cread i ffurf dyn, a Mair yng ngwewyr esgor ddug Dduw a’i blant yn un. Daeth eto ŵyl y geni – a chludwn at y tŷ fel doethion gynt, â’u […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Duw sydd gariad, caned daear

Duw sydd gariad, caned daear, Duw sydd gariad, moled nef, boed i’r holl greadigaeth eilio cân o fawl i’w enw ef; hwn osododd seiliau’r ddaear ac a daenodd dir a môr, anadl pob creadur ydyw, gariad bythol, Duw ein Iôr. Duw sydd gariad, a chofleidia wledydd byd yn dirion Dad; cynnal wna rhwng breichiau diogel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016