logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Daethost i geisio

Daethost i geisio a chadw pechaduriaid, Fe aethom ni oll ar goll, Fugail y defaid. Rwyt wedi paratoi gwledd, A’n galw ni’ mewn; Fel gelwaist ti ni, fe alwn eraill I ddod atat ti. Cans ti ydyw Arglwydd y c’nhaeaf; Ti sy’n rhoi’r tyfiant, dy eglwys y’m ni. Ti ydyw Arglwydd y c’nhaeaf, Rhoddaist ti […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Dyma fi o dy flaen

Dyma fi o dy flaen Â’m calon ar dân. Gwn dy fod Ti yn clywed pob cri – Rwyt ti’n gwrando. Er ‘mod i mor wael, mae’th ras mor hael – Rwyt ti’n ffyddlon i’m hateb A geiriau sy’n wir, gyda gobaith sy’n glir. Cyffwrdd fi, O! Dduw; Torra’r cadwynau a gwna fi yn rhydd, […]


Dal fi’n nes atat ti bob dydd

Dal fi’n nes atat ti bob dydd, N’ad i’m cariad i oeri byth. Cadw ‘meddwl i ar y gwir, Cadw’m llygaid i arnat ti. Trwy bob llwyddiant a llawenhau, Trwy bob methiant a phob tristáu Bydd di’n obaith sydd yn parhau. Eiddot ti fy nghalon i. Mae dy freichiau o’m cwmpas i Yn fy ngwarchod […]