logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Bydd yn dawel yn dy Dduw

Bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd fe gei ynddo noddfa gref; Duw yw fy nghraig a’m nerth a’m cymorth rhag pob braw, ynddo y mae lloches im pa beth bynnag ddaw; bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd […]


Chwilio amdanat addfwyn Arglwydd

Chwilio amdanat addfwyn Arglwydd mae fy enaid, yma a thraw; teimlo’mod i’n berffaith ddedwydd pryd y byddi di gerllaw: gwedd dy ŵyneb yw fy mywyd yn y byd. Heddwch perffaith yw dy gwmni, mae llawenydd ar dy dde; ond i ti fod yn bresennol, popeth sydd yn llanw’r lle: ni ddaw tristwch fyth i’th gwmni […]


Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw

Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, ni syfl o’i le, nid ie a nage yw; cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith; er maint eu pla, daw tyrfa i ben eu taith. Cyfamod rhad, o drefniad Un yn Dri, hen air y llw a droes yn elw i ni; mae’n ddigon cry’ i’n codi i fyny’n fyw, ei […]


Edrych arnaf mewn tangnefedd

Edrych arnaf mewn tangnefedd – Dy dangnefedd hyfryd, mae Fel rhyw afon fawr lifeiriol, Yn ddiddiwedd yn parhau: Môr o hedd yw dy wedd Sy’n goleuo’r byd a’r bedd. Maddau fel y cyfeiliornais, Weithiau i’r dwyrain, weithiau i’r de; Maddau drachwant cas fy nghalon I ymado i maes o dre’; Dwg yn ôl f’ysbryd ffôl, […]


Efengyl tangnefedd, O rhed dros y byd

Efengyl tangnefedd, O rhed dros y byd, a deled y bobloedd i’th lewyrch i gyd; na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodyr i’w gilydd fo dynion pob oes. Sancteiddier y ddaear gan Ysbryd y ne’; boed Iesu yn Frenin, a neb ond efe: y tywysogaethau mewn hedd wrth ei draed a […]


Gwell dy drugaredd Di a’th hedd

Gwell dy drugaredd Di a’th hedd Na’r byd, na’r bywyd chwaith; Ac ni all angel gyfri’ eu gwerth I dragwyddoldeb maith. Ac mae pob peth yn eiddo im Heb eisiau, a heb drai; Ac nid oes diffyg ddaw i’r lle Y ceffir dy fwynhau. Mae pob dymuniad, a phob chwant, Fyth yno’n eitha’ llawn; A […]


Hedd fel yr afon

Hedd fel yr afon, Cariad mor gadarn, Fe chwyth gwynt dy Ysbryd Ar hyd a lled y byd. Ffynnon y bywyd, Dyfroedd bywiol clir; Tyrd Ysbryd Glân Anfon dy dân i lawr. John Watson: Peace like a river, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Ampelos Music/Thankyou Music 1987. Gwein. Gan Copycare (Grym mawl 1: 135)


Hyfryd lais Efengyl hedd

Hyfryd lais Efengyl hedd sydd yn galw pawb i’r wledd; mae gwahoddiad llawn at Grist, oes, i’r tlawd newynog, trist; pob cyflawnder ynddo cewch; dewch â chroeso, dlodion, dewch. Cyfod, Haul Cyfiawnder llon, cyfod dros y ddaear hon; aed dy lewyrch i bob gwlad, yn dy esgyll dwg iachâd; dos ar gynnydd, nefol ddydd, doed […]


Iesu cymer fi’n dy gôl

Iesu cymer fi’n dy gôl, Rhag diffygio; N’ad fy enaid bach yn ôl, Sydd yn crwydro; Arwain fi drwy’r anial maith Aml ei ddrysle, Fel na flinwyf ar fy nhaith Nes mynd adre’. Rho dy heddwch dan fy mron – Ffynnon loyw; Ffrydiau tawel nefol hon Fyth a’m ceidw; Os caf ddrachtio’r dyfroedd pur, Mi drafaelaf […]


Mi godaf f’egwan lef

Mi godaf f’egwan lef at Iesu yn y nef, a rhoddaf bwys fy enaid dwys i orffwys arno ef; caf ynddo ras o hyfryd flas a mwyn gymdeithas Duw; ei nerth a rydd yn ôl y ddydd, ei olau sydd ar lwybrau ffydd: ‘rwyf beunydd iddo’n byw. Mae ei ddiddanwch drud yn difa sŵn y […]