logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ar yrfa bywyd yn y byd

Ar yrfa bywyd yn y byd a’i throeon enbyd hi o ddydd i ddydd addawodd ef oleuni’r nef i ni. Fy enaid dring o riw i riw heb ofni braw na haint yn ôl dy ddydd y bydd dy nerth ar lwybrau serth y saint. Y bywyd uchel wêl ei waith ar hyd ei daith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Ar yrfa bywyd yn y byd

Ar yrfa bywyd yn y byd a’i throeon enbyd hi o ddydd i ddydd addawodd ef oleuni’r nef i ni. Fy enaid dring o riw i riw heb ofni braw na haint yn ôl dy ddydd y bydd dy nerth ar lwybrau serth y saint. Y bywyd uchel wêl ei waith ar hyd ei daith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Arglwydd Dduw teuluoedd Israel

Arglwydd Dduw teuluoedd Israel, rho i ninnau’r fendith fawr a goleua’n holl drigfannau â goleuni’r nefol wawr: O llewyrched golau’r nef drwy dir ein gwlad. Dyro fwynder ar yr aelwyd, purdeb a ffyddlondeb llawn, adfer yno’r sanctaidd allor a fu’n llosgi’n ddisglair iawn: na ddiffodded arni byth mo’r dwyfol dân. Aed gweddïau’r saint i fyny […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Arglwydd nef a daear, gariad hollalluog

Arglwydd nef a daear, gariad hollalluog, rhyfedd dy ddoethineb a pherffaith yn dy waith; cerddaist ar y tonnau drwy y storm gynddeiriog, a bu tawelwch wedi’r ddrycin faith. Arglwydd, beth a dalwn am dy faith ffyddlondeb? Arwain ni â’th gyngor yn ffordd d’ewyllys fawr, dysg i’r holl genhedloedd heddwch a thiriondeb; eiddot y deyrnas, Frenin […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Beth yw’r cwmwl gwyn sy’n esgyn

Beth yw’r cwmwl gwyn sy’n esgyn o’r Olewydd tua’r nef? Cerbyd Brenin y gogoniant sydd yn ymdaith tua thref; ymddyrchefwch, sanctaidd byrth y ddinas wen. Beth yw’r disgwyl sy ‘Nghaersalem? Beth yw’r nerthol sŵn o’r nef? Atsain croeso’r saith ugeinmil i’w ddyrchafael rhyfedd ef. Diolch iddo, y mae’r Pentecost gerllaw. At y lliaws yng Nghaersalem, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Chwi, eneidiau, pam y crwydrwch

Chwi, eneidiau, pam y crwydrwch fel tarfedig braidd o dref? Ffôl galonnau, pam y cefnwch ar ei ryfedd gariad ef? A fu cyn dirioned Bugail, neb erioed mor fwyn ei fryd a’r Gwaredwr a fu’n gwaedu er mwyn casglu’i braidd ynghyd? Mae’i drugaredd ef yn llydan, mae yn llydan fel y môr; ac mae gras […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Cofia’r byd, O Feddyg da

Cofia’r byd, O Feddyg da, a’i flinderau; tyrd yn glau, a llwyr iachâ ei ddoluriau; cod y bobloedd ar eu traed i’th was’naethu; ti a’u prynaist drwy dy waed, dirion Iesu. Y mae’r balm o ryfedd rin yn Gilead, ac mae yno beraidd win dwyfol gariad; yno mae’r Ffisigwr mawr, deuwch ato a chydgenwch, deulu’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Dduw Iôr ein tadau, nefol Dad

Dduw Iôr ein tadau, nefol Dad, O achub a sancteiddia’n gwlad; cysegra’n dyheadau ni i geisio dy ogoniant di. Ein tŵr a’n tarian ar ein taith a’n t’wysog fuost oesoedd maith; rhoist yn ein calon ddwyfol dân ac yn ein genau nefol gân. O atal rwysg ein gwamal fryd a gwared ni rhag twyll y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Loywaf o’r sêr sydd yn britho’r ffurfafen

Loywaf o’r sêr sydd yn britho’r ffurfafen, gwasgar ein t’wyllwch, a gwawried y dydd: seren y dwyrain, rhagflaenydd yr heulwen, dwg ni i’r fan lle mae’r baban ynghudd. Gwelwch mor isel ei ben yn y preseb, disglair yw oerwlith y nos ar ei grud; moled angylion mewn llety cyn waeled Frenin, Creawdwr a Cheidwad y […]


O Arglwydd grasol, trugarha

O Arglwydd grasol, trugarha a symud bla y gwledydd, darostwng falchder calon dyn a nwydau’r blin orthrymydd; a dysg genhedloedd byd o’r bron i rodio’n isel ger dy fron, Iôr union, bydd arweinydd. Mae’r nos yn ddu, a ninnau ‘mhell, a throm yw’r fflangell arnom; crwydrasom i’r anialwch maith a’th gyfraith wrthodasom; O Arglwydd, maddau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015