logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Nefol Dad, mae eto’n nosi

Nefol Dad, mae eto’n nosi, gwrando lef ein hwyrol weddi, nid yw’r nos yn nos i ti; rhag ein blino gan ein hofnau, rhag pob niwed i’n heneidiau, yn dy hedd, O cadw ni. Cyn i’r caddug gau amdanom taena d’adain dyner drosom, gyda thi tawelwch sydd; yn dy gariad mae ymgeledd, yn dy fynwes […]


Os heddwch fel afon

Os heddwch fel afon sy’n canlyn fy nhroed, Neu dristwch fel ymchwydd y lli – Beth bynnag a ddaw, Ti a’m dysgaist i ddweud “Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi.” Diogel wyf gyda Thi, Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi. Mae Satan yn brwydro a rhwystrau yn dod, Ond methant ddarostwng fy nghri Fod Crist […]


Paid ag ofni

O paid ag ofni, dywed Duw Rwy’n addo, gwnaf dy achub di A galwaf ar dy enw’n glir Fy eiddo wyt ti. Pan fyddi’n mynd drwy’r dyfroedd dwfn Mi fyddaf yno gyda thi; Wrth groesi’r afon wyllt ei llif Ni suddi di. Pan fyddi’n mynd drwy fflamau’r tân Ni chaiff eu gwres dy losgi di; […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 3, 2016

Pe meddwn aur Periw

Pe meddwn aur Periw A pherlau’r India bell, Mae gronyn bach o ras fy Nuw Yn drysor canmil gwell. Pob pleser is y rhod A dderfydd maes o law; Ar bleser uwch y mae fy nod, Yn nhir y bywyd draw. Dymunwn ado’n lân Holl wag deganau’r llawr, A phenderfynu fynd ymlaen Ar ôl fy […]


Rho hedd i mi

Rho hedd i mi, Tyrd, gostega’r storm. Tangnefedd cu – Pwysaf ar dy fron. Tawela’r cyffro o’m mewn â’th lef; Cofleidia fi, rho dy hedd. (Grym Mawl 2: 16) Jonny Baker a Jon Birch: Calm me, Lord, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1997 Proost/Serious Music UK


Rho im yr hedd na ŵyr y byd amdano

Rho im yr hedd na ŵyr y byd amdano, hedd, nefol hedd, a ddaeth drwy ddwyfol loes; pan fyddo’r don ar f’enaid gwan yn curo mae’n dawel gyda’r Iesu wrth y groes. O rho yr hedd na all y stormydd garwaf ei flino byth na chwerwi ei fwynhad pan fyddo’r enaid ar y noson dduaf […]


Rwyf ar y cefnfor mawr

Rwyf ar y cefnfor mawr Yn rhwyfo am y lan; Mae’r nos yn enbyd, ond daw gwawr, A hafan yn y man. Ni chollir monof ddim A’r Iesu wrth y llyw; Ei ofal mawr a’i ryfedd rym A’m ceidw innau’n fyw. Tangnefedd heb un don, Fy Ngheidwad, dyro’n awr; Cerydda’r terfysg dan fy mron A […]


Salm 131

O fy Arglwydd nefol, Nid balch fy nghalon i, Nid penuchel ydwyf, Na’n ceisio clod a bri, Na’n ymwneud â phethau mawr, Rhy ryfeddol oll i’m rhan, Ond tawelaf f’enaid Fel plentyn gyda’i fam. Geiriau: Cass Meurig (addaswyd o Salm 131) Alaw: Si Hei Lwli (tradd)

  • Gwenda Jenkins,
  • May 3, 2016

Sefyll o dan adain cariad Duw

Sefyll o dan adain cariad Duw A ddaw a hedd i ni. Gwneuthur ei ewyllys ein byw Dry’n foliant, moliant, moliant iddo ef. Plygu wrth ei draed yn wylaidd wnawn Gan fyw mewn harmoni. Uno gyda’n gilydd yn ein mawl – ‘Teilwng, teilwng, teilwng yw yr Oen!’ Cwlwm cariad sy’n ein clymu ‘nawr I fod […]


Tyred Arglwydd â’r amseroedd

Tyred Arglwydd, â’r amseroedd Y dymunwn eu mwynhau – Pur dangnefedd heb dymhestloedd, Cariad hyfryd a di-drai; Gwledd o hedd tu yma i’r bedd, Nid oes ond dy blant a’i medd. Rho i mi arwydd cryf diymod, Heb amheuaeth ynddo ddim, Pa beth bynnag fo fy eisiau, Dy fod Di yn briod im; Gweld fy […]