logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Fe’th folaf yn y storm

Pennill 1 Roeddwn i yn siwr Y byddet wedi dod I sychu’n dagrau ni a dod i’n hachub ni Ond eto fyth, rwy’n dweud “Amen” Ac mae’n glawio Rhag-gorws Yn rhu y daran fawr Y mae dy lais yn sibrwd Drwy y glaw “Rwyf yma” Wrth i’th drugaredd ddod Rwy’n codi’m llaw A moli’r Duw […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Felly mae

[Pennill 1] Mae ’na addewid sy’n mynd tu hwnt i’m methiant Llef fain a distaw dawela f’ofnau oll [Pre-Corws] Gall hyd ’n oed fy ngwallau mwyaf i Droi’n wyrthiau sydd ar y gw-eill Yn wyrthiau sydd ar y gwe-ill [Corws] Trwy dy glwyfau, rwy’n iach Dan dy law, rwy’n gyflawn nawr Fe leferaist ac mi […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Ffyddlon nawr

Pennill 1 Rwyf yn dal yn dynn mewn ffydd Gwn y byddi’n agor ffordd Dwi’m bob tro yn medru dallt (a) dim bob tro yn medru gweld Ond rwyf yn credu Yr wyf yn credu Corws (Ti’n) symud bryniau mawr A thynnu cewri lawr Ti’n ysgwyd muriau’r gell Trwy ganeuon mawl Rwyf yn siarad â’m […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Frawd neu chwaer, fe’th wasanaethaf

Frawd neu chwaer, fe’th wasanaethaf; gad im fod fel Crist i ti; boed i mi gael gras i dderbyn dy wasanaeth di i mi. Pererinion ŷm yn teithio, a chymdeithion ar y daith; yma rŷm i helpu’n gilydd- rhodio’r filltir, cario’r baich. Daliaf olau Crist i oleuo yn nhywyllwch gwaetha’ d’ofn: estyn llaw a wnaf […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Fy Nuw, fy Nhad, pan giliaf i’r cysgodion

Gweddi’r Pererin Fy Nuw, fy Nhad, pan giliaf i’r cysgodion yn wan fy ffydd, yn blentyn tlawd afradlon, cyfeiria fi at loches y fforddolion lle byddi di, yn disgwyl im nesáu. Ac wrth nesáu, rhof heibio fy ffolineb wrth geisio’r ffordd i fywyd o ffyddlondeb; trwy niwl fy myd, synhwyro’th bresenoldeb a theimlo’r llaw, sy’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Fyth bythol Iesu

Pennill 1 Fy nghân o fawl a fydd fyth bythol Iesu, Fy nghadarn sylfaen ar dywod brau; Gobaith a nerth drwy wae pob ofn a methiant, Pob siomedigaeth ddaw i’m rhan Ei gariad pur a’m cwyd i’r lan. Cytgan Felly trwy fy oes rhydd fy enaid fawl I’r Iôr, fyth bythol Iesu. Er pob storm […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

Gobaith Dyn yw Crist a’i Groes

Pennill 1 Pa obaith sydd i ni drwy’n hoes? Dim ond Crist, Crist a’i Groes. Beth yw ein hunig hyder mawr? Eiddo Ef yw’n henaid nawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn Ei law? Beth ddaw, heblaw pan dd’wed y gair? A beth a’n ceidw i’r dydd a ddaw? Gwir gariad Crist, Ef yw ein craig. […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

Gwynt ffres

Pennill 1 Ysbryd Glân, wynt mor gryf Tân fy Nuw, cyffwrdd fi Ysbryd Glân, anadla arnom ni Pennill 2 Rhaid troi yn ôl, edifarhau Fflam diwygiad mygu mae Wynt fy Nuw, rho dy dân i ni Cytgan 1 Mae angen gwynt ffres Persawr y nefoedd Tywallt D’Ysbryd nawr Tywallt D’Ysbryd nawr Pennill 3 Calonnau sy’n […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Gyda ti

Pennill 1 Yn ddwfn dan wyneb Fy nychymyg sy’n pryderu Geilw rhyw heddwch Sydd ar gael yn neb ond Ti Ac mae yn golchi Dros f’amheuaeth a’m hamherffeithrwydd Iesu, dy gwmni Ydy cysur f’enaid i Corws Does unman yn well gen i pan Ti’n canu drosof i Yma dw’i am aros ‘da Ti Ar goll […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Heb droi yn ôl

Pennill Rwyf eisiau cerdded fel Ti Rwyf eisiau siarad fel Ti Gan edrych arnat Ti Ildio fy mywyd fel Ti Cymryd fy nghroes i fel Ti Gan edrych arnat Ti Rhag-Gorws Heb droi yn ôl Heb droi yn ôl Corws Mi benderfynais i ddilyn Iesu Mi benderfynais ei ddilyn Ef Y groes i’m harwain Y […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024