logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dim ofn

Pennill 1 Hyder sydd gen i nawr i fyw Daw o ffyddlondeb pur fy Nuw Mewn storm mae tawel fan, D’addewid ar y lan Ymddiried wyf yng ngrym Dy Air I’th Deyrnas cydiaf i yn daer Tu hwnt i’r anial ffordd, Tu hwnt i’r enfawr don Cytgan 1 Pan gerddaf trwy’r holl ddyfroedd, Beth all […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Duw wyt i’r Tlawd (Harddwch am Friwiau Lu)

Pennill 1 Harddwch am friwiau lu Gobaith a fydd, Iôr, yn ein trallod Clyw weddi ein dydd – Bara i’r bychain, Tegwch, hoen, hedd, Heulwen hyd fachlud, Doed Dy deyrnas ’mhob gwedd! Pennill 2 Lloches i fywyd brau, Iechyd i’r sâl, Gwaith i bob crefftwr A theg fyddo’i dâl, Tir i’r amddifad rai, Hawliau i’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Duw, y bythol, fywiol Iôr

Pennill 1 Duw, y bythol fywiol Iôr – Gwir Awdur iachawdwriaeth, Ef luniodd ddeddfau d’aer a nef A ffurfio bydoedd drwy Ei lef. Yr Un gaiff barch y nefol lu Greodd sêr yr wybren fry, Rhifodd bob gronynnyn mân, Gŵyr feddyliau calon dyn – Brenin yw ’n oes oesoedd, Brenin yw ’n oes oesoedd, Brenin […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Duw’r diwygiadau

Pennill 1 Fe welsom rym dy fraich, Dduw’r rhyfeddodau Heb ball ar dy nerth; Y gwyrthiau wnest o’r blaen, fe welwn eto yn helaethach fyth. Cyn-gytgan Ti’n sy’n chwalu’n llwyr holl furiau’r gell a symud pob un bryn; D’oes dim tu hwnt i ti; Yn ein codi ni o ddyfnder bedd – yn achub pob […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Dy Drigfan Di

Pennill 1 Popeth ‘sblennydd Popeth ddaw o’th law Drwy’r holl Nefoedd A thrwy’r bydysawd oll Iôr, mor raslon Yw dy groeso Di I mewn i’th gwmni I dy drigfan Di Corws O mor hyfryd O mor hyfryd Yw’th drigfan Di Dy drigfan Di O mor werthfawr O mor werthfawr Yw’th drigfan Di Dy drigfan Di […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Dyfroedd Bywiol

Pennill 1 S’gen ti syched, s’gen ti angen? Tyrd ac yfa’r dyfroedd bywiol Wedi’th dorri? Mae tangnefedd I ti wrth y dyfroedd bywiol. Pennill 2 Crist sy’n galw; mae adfywiad nawr wrth groes y dyfroedd bywiol. Ildia’th fywyd, aeth d’orffennol; coda yn y dyfroedd bywiol. Corws Y mae afon tosturi a gras yn llifo nawr, […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Dyma yw fy stori

Gwelais satan balch yn syrthio Gwelais dduwch byd yn ildio Ond y wyrth na allaf i fyth ei esbonio Fy enw lawr yn llyfr y nefoedd Credu rwyf yn Nuw’r rhyfeddod Nerth yr atgyfodiad ynof Ond y wyrth na allaf i fyth ei esbonio Fy enw lawr yn llyfr y nefoedd Fy mawl sy’n eiddo’i […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Edrych tua’r Oen

Pennill 1 Dim ond un Enw sydd yn deilwng Dim ond un Iôr i’w orsedd Ef Ef yw goleuni’n iachawdwriaeth Mae’r clod a’r moliant Iddo Ef Pennill 2 Dim ond un ffordd sydd i ddod Ato Un cariad dodda ‘nghalon i Y bywyd yw a’r atgyfodiad Mae’r clod a’r moliant Iddo Ef Corws Edrych tua’r […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 1, 2024

Ef a’m deil yn dynn

Pennill 1 Pan fwy’n ofni colli ffydd, Crist – fe’m deil yn dynn; Pan ddaw’r temtiwr trech liw dydd, Ef a’m deil yn dynn. Dal fy ngafael – fedra’i fyth Ar fy nyrys daith, Am mai oer yw ’nghariad i, Rhaid Iddo ’nal yn dynn. Cytgan Ef a’m deil yn dynn, Ef a’m deil yn […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 24, 2021

F’enaid mola Dduw!

F’enaid mola Dduw! Dyrchafa’i enw Ef. F’enaid mola Dduw! Rhydd fywyd it o’r nef. (Grym Mawl 2: 11) Hawlfraint © Ateliers et Presses de Taize

 • Gwenda Jenkins,
 • June 10, 2015