logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Beth yw’r uchder?

Boed i Dduw roi i ni yn ôl cyfoeth ei rym, Gryfder nerthol drwy’r ysbryd i’n person ni, Ac i Grist wneud ei gartref yn ein calon ni, Ac i ni ddod i wybod faint mae o’n ein caru ni! Cytgan Beth yw’r uchder? [codi breichiau] Beth yw’r dyfnder? [breichiau i lawr] Beth yw’r lled […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Bugail

Pennill 1 Er im gerdded drwy’r dyffryn Ac na welaf y ffordd Â’r cysgodion o ‘nghwmpas Fydd gen i ddim ofn Fe wn i dy fod yma Arlwyo wnei Di Er mai unig yw’r llwybr Rwyt Ti wrth f’ochr i Rhag-gorws Gorffwys f’enaid i Pwysaf ar neb ond Ti Cytgan Mae yr Arglwydd (fy) Mugail […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Bythol Fawl

Pennill 1 Rwyf yn ysu am weld y dydd caf ymuno â’r gân dragwyddol SANCTAIDD, SANCTAIDD. SANCTAIDD wyt Ti Iôr O flaen d’orsedd ymgrymaf i Gweld dy wyneb, oherwydd rwyt yn SANCTAIDD, SANCTAIDD. SANCTAIDD wyt Ti Iôr Corws Iesu, Frenin Nef Iesu, Mawredd Fry Ail-adrodd Pennill 1 Corws (X2) Pennill 2 Sefyll yng nghwmni dy […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023

Clod i Dduw Dad, clod i’r Mab

Pennill 1 Duw sofran wyt, ddigymar Ri! Y saint a’r engyl molant di Gan blygu glin wrth orsedd gras I Ti fo’r clodydd mwya’u bri Pennill 2 Ym mhob dioddefaint a phob loes Llochesaf dan dy adain di A phob rhyw elyn cas a ffy; Fy ngobaith wyt a’m concwest i Cytgan 1 Clod i […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Cododd Iesu, do cyfododd yn wir

Pennill 1 Sut gall hyn fod? – bu farw Un, Cymerodd Ef ein pechod ni, Drwy’i aberth lloriodd angau du. Cân, cân ‘Haleliwia’! Pennill 2 Llawenydd ddaw fel golau’r wawr Pan sylla’i blant ar Iesu cu. Yn fyw y saif, eu Ffrind a’u Rhi; Crist, Crist, atgyfododd! Cytgan Cododd Iesu, do cyfododd yn wir! O, […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Cyfodwyd

Pennill 1 Dy gorff di a dorrwyd, dy gorff di a gurwyd Brenin y nefoedd ar y groes Cês dy anghofio, Cefais dy adael Hyfryd Waredwr yn y bedd Rhag-Gytgan Yno, cariaist di holl bwysau y byd Yn rhoi’r cyfan ar y groes Ynghudd mewn twyllwch ac unigrwydd y bedd Ond y maen a dreiglwyd […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Da yw Duw, dewch, canwch, codwch lef,

Da yw Duw, dewch, canwch, codwch lef, da yw Duw, fe ddathlwn ni: da yw Duw, ‘does dim amheuaeth gennym, da yw Duw, hyn wyddom ni. Llenwi â mawl mae fy nghalon i am fod Duw’n fy ngharu, rhaid i mi ddawnsio: ac yn ei galon mae lle i mi, rhedeg wnaf â’m breichiau ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Daioni yr Iesu

Pennill 1 Tyrd, fy nghalon wan, nawr at Iesu Tyrd, fy enaid petrus a gwêl Y mae cariad pur a chysur yn dy ing Gorffwys yn Ei berffaith hedd Corws O, ddaioni, daioni yr Iesu Rwyf yn fodlon, nid oes angen mwy Boed fel hyn, doed a ddêl, i mi orffwys bob dydd Yn naioni […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 29, 2021

Ddim hyd ’n oed nawr

Pennill 1 Er mai siglo mae y byd o’n cwmpas Er bod twyllwch nawr yn dod fel lli Syllwn ni ar beth sy’n ddi-gyfnewid Sefyll yn y gwir am bwy wyt Ti Corws Ddim hyd ’n oed nawr yn cael dy drechu Ddim hyd ’n oed nawr ar ben ein hun Ddim hyd ’n oed […]

 • Rhys Llwyd,
 • February 10, 2021

Dduw, rwyt ti mor dda

Rhyfeddol serch a’m denodd i Haelioni trugaredd A’m prynu i yn llwyr â’th waed A’m henaid di-haeddiant Dduw, rwyt ti mor dda Dduw, rwyt ti mor dda Dduw, rwyt ti mor dda, rwyt ti mor dda i mi Nawr wele’r groes O oes i oes, o funud i funud Y meirw’n fyw, rhai gwael yn […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 10, 2023