logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dyma babell y cyfarfod

Dyma babell y cyfarfod, dyma gymod yn y gwaed, dyma noddfa i lofruddion, dyma i gleifion feddyg rhad; dyma fan yn ymyl Duwdod i bechadur wneud ei nyth, a chyfiawnder pur y nefoedd yn siriol wenu arno byth. Pechadur aflan yw fy enw, o ba rai y penna’n fyw; rhyfeddaf fyth, fe drefnwyd pabell im […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Dyma Frawd a anwyd inni

Dyma Frawd a anwyd inni erbyn c’ledi a phob clwy’; ffyddlon ydyw, llawn tosturi, haeddai ‘i gael ei foli’n fwy: rhyddhawr caethion, Meddyg cleifion, Ffordd i Seion union yw: ffynnon loyw, Bywyd meirw, arch i gadw dyn yw Duw. ?ANN GRIFFITHS, 1776-1805 (Caneuon Ffydd 335)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Er mai cwbwl groes i natur

Er mai cwbwl groes i natur yw fy  llwybyr yn y byd ei deithio wnaf, a hynny’n dawel yng ngwerthfawr wedd dy ŵyneb-pryd; wrth godi’r groes ei chyfri’n goron mewn gorthrymderau llawen fyw, ffordd yn union, er mor ddyrys, i ddinas gyfaneddol yw. Ffordd a i henw yn “Rhyfeddol” hen, a heb heneiddio yw; ffordd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Gwna fi fel pren planedig, O fy Nuw

Gwna fi fel pren planedig, O fy Nuw, yn ir ar lan afonydd dyfroedd byw, yn gwreiddio ar led, a’i ddail heb wywo mwy, yn ffrwytho dan gawodydd dwyfol glwy’. Gad imi fyw, ynghanol pob rhyw bla, dan gysgod clyd adenydd Iesu da; a’m tegwch gwir fel olewydden wiw o blaniad teg daionus Ysbryd Duw. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Mae’r Duw anfeidrol mewn trugaredd

Mae’r Duw anfeidrol mewn trugaredd, er mai Duw y cariad yw, wrth ei gofio, imi’n ddychryn, imi’n ddolur, imi’n friw; ond ym mhabell y cyfarfod y mae ef yn llawn o hedd, yn Dduw cymodlon wedi eistedd heb ddim ond heddwch yn ei wedd. Cael Duw yn Dad, a Thad yn noddfa, noddfa’n graig, a’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Ni ddichon byd a’i holl deganau

Ni ddichon byd a’i holl deganau fodloni fy serchiadau nawr, a enillwyd ac ehangwyd yn nydd nerth fy Iesu mawr; ef, nid llai, a all eu llenwi er mor ddiamgyffred yw, O am syllu ar ei Berson, fel y mae yn ddyn a Duw. O na chawn i dreulio ‘nyddiau’n fywyd o ddyrchafu ei waed, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

O am bara i uchel yfed

O am bara i uchel yfed o ffrydiau’r iachawdwriaeth fawr nes fy nghwbwl ddisychedu am ddarfodedig bethau’r llawr; byw dan ddisgwyl am fy Arglwydd, bod, pan ddêl, yn effro iawn i agoryd iddo’n ebrwydd a mwynhau ei ddelw’n llawn. Rhyfeddu wnaf â mawr ryfeddod pan ddêl i ben y ddedwydd awr caf weld fy meddwl […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

O am dreiddio i’r adnabyddiaeth

O am dreiddio i’r adnabyddiaeth o’r unig wir a bywiol Dduw i’r fath raddau a fo’n lladdfa i ddychmygion o bob rhyw; credu’r gair sy’n dweud amdano a’i natur ynddo amlwg yw, yn farwolaeth i bechadur heb gael Iawn o drefniad Duw. Yn yr adnabyddiaeth yma mae uchel drem yn dod i lawr, dyn yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

O am gael ffydd i edrych

O am gael ffydd i edrych gyda’r angylion fry i drefn yr iachawdwriaeth, dirgelwch ynddi sy: dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn eu perffeithrwydd hwy. O f’enaid, gwêl addasrwydd y person dwyfol hwn, dy fywyd mentra arno a bwrw arno’th bwn; mae’n ddyn i gydymdeimlo â’th holl wendidau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

O Arglwydd Dduw rhagluniaeth

O Arglwydd Dduw rhagluniaeth ac iachawdwriaeth dyn, tydi sy’n llywodraethu y byd a’r nef dy hun; yn wyneb pob caledi y sydd neu eto ddaw, dod gadarn gymorth imi i lechu yn dy law. Er cryfed ydyw’r gwyntoedd a chedyrn donnau’r môr, doethineb ydyw’r Llywydd, a’i enw’n gadarn Iôr: er gwaethaf dilyw pechod a llygredd […]