logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Awn at ei orsedd rasol ef

Awn at ei orsedd rasol ef, dyrchafwn lef i’r lan; mae’n gwrando pob amddifad gri, mae’n rhoddi nerth i’r gwan. Anadla, f’enaid llesg, drwy ffydd, mae’r ffordd yn rhydd at Dduw; mae gras yn gymorth hawdd ei gael, a modd i’r gwael gael byw. Gerbron y drugareddfa lân fe gân yr euog rai; mae iachawdwriaeth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015

Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw

Cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw, ni syfl o’i le, nid ie a nage yw; cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith; er maint eu pla, daw tyrfa i ben eu taith. Cyfamod rhad, o drefniad Un yn Dri, hen air y llw a droes yn elw i ni; mae’n ddigon cry’ i’n codi i fyny’n fyw, ei […]


Daeth ffrydiau melys iawn

Daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel lli o ffrwyth yr arfaeth fawr yn awr i ni; hen iachawdwriaeth glir aeth dros y crindir cras; bendithion amod hedd: O ryfedd ras! Cymerodd Iesu pur ein natur ni, enillodd ef i’w saint bob braint a bri; fe ddaeth o’r nef o’i fodd, cymerodd agwedd was; ffrwyth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Darfu noddfa mewn creadur

Darfu noddfa mewn creadur, Rhaid cael noddfa’n nes i’r nef; Nid oes gadarn le im orffwys Fythol ond ei fynwes Ef; Dyma’r unig Fan caiff f’enaid wir iachâd. Dan dy adain cedwir f’enaid, Dan dy adain byddaf byw, Dan dy adain y gwaredir Fi o’r beiau gwaetha’u rhyw; ‘Rwyt yn gysgod Rhag euogrwydd yn ei […]


Deued dyddiau o bob cymysg

Deued dyddiau o bob cymysg Ar fy nherfynedig oes; Tywynned haul oleudeg llwyddiant, Neu ynteu gwasged garw groes, – Clod fy Nuw gaiff lanw ‘ngenau Trwy bob tymestl, trwy bob hin; A phob enw gaiff ei lyncu Yn ei enw Ef ei hun. Ynddo’n unig ‘rwy’n ymddiried, Hollalluog yw fy Nuw; A ffieiddio’r wyf bob […]


Dim ond ti all achub

Pwy o Arglwydd allai byth Achub nhw eu hun? Ein c’wilydd oedd fel dyfnder môr, Dy ras oedd ddyfnach fyth. A dim ond ti all achub, Ti yw’r unig un; Dim ond ti all’n codi ni o’r bedd. Daethost lawr i’n harwain o’r tywyllwch du. A dim ond ti sy’n haeddu’r clod i gyd. Do, […]


Disgyn, Iôr, a rhwyga’r nefoedd

Disgyn, Iôr, a rhwyga’r nefoedd, tywallt Ysbryd gras i lawr; disgyn fel y toddo’r bryniau, diosg fraich dy allu mawr; rhwyga’r llenni, ymddisgleiria ar dy drugareddfa lân; rho dy lais a’th wenau tirion, achub bentewynion tân. Ti achubaist y rhai gwaethaf, annheilyngaf a fu’n bod; achub eto, achub yma, achub finnau er dy glod. Ti […]


Dros y bryniau tywyll niwlog

Dros y bryniau tywyll niwlog, Yn dawel, f’enaid, edrych draw – Ar addewidion sydd i esgor Ar ryw ddyddiau braf gerllaw: Nefol Jiwbil, Gad im weld y bore wawr. Ar ardaloedd maith o d’wyllwch T’wynnu a wnelo’r heulwen lân, Ac ymlidied i’r gorllewin Y nos o’r dwyrain draw o’i blaen: Iachawdwriaeth, Ti yn unig gario’r […]


Duw anfeidrol yw dy enw

Duw anfeidrol yw dy enw, Llanw’r nefoedd, llanw’r llawr, Mae dy lwybrau’n anweledig Yn nyfnderoedd moroedd mawr: Dy feddyliau – Is nag uffern, uwch na’r nef! Minnau’n ddyfal sy’n ymofyn Ar yr aswy, ar y dde, Ceisio canfod dwfwn gyngor, A dibenion Brenin ne’: Hyn a ffeindiais – Mai daioni yw oll i mi. Da […]


Dyma iachawdwriaeth hyfryd

Dyma iachawdwriaeth hyfryd wedi ei threfnu gan fy Nuw, ffordd i gadw dyn colledig, balm i wella dynol-ryw: dyma ddigon i un euog fel myfi. Wele foroedd o fendithion, O am brofi eu nefol flas: ni bydd diwedd byth ar lawnder iachawdwriaeth dwyfol ras; dyma ddigon, gorfoledda f’enaid mwy. WILLIAM JONES, 1784-1847 (Caneuon Ffydd 182)

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015