logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Bloeddiwn fawl a chanu

Bloeddiwn fawl a chanu clodydd Brenin nef, Boed i’r Haleliwia atseinio iddo Ef. Dowch gerbron ei orsedd i’w addoli nawr, Dewch yn llawen gerbron ein Duw a’n Ceidwad mawr. Ti yw fy Nghreawdwr, ti yw fy Ngwaredwr, Arglwydd ti yw ’Mhrynwr, ti yw ’Nuw, Ti yw yr Iachäwr. Ti yw’r ffynnon fywiol, Ti yw’r Bugail […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Dduw’r gogoniant, molwn d’enw di

Dduw’r gogoniant, molwn d’enw di, Frenin nef a daear lawr. Dyrchafwn glod i ti Ac fe addolwn, molwn, d’enw di Dyrchafu wnawn. Mewn nerth yn ddisglair Frenin tragwyddol, Teyrnasu rwyt yn y gogoniant. Dy air sy’n nerthol Yn gollwng caethion. Graslon dy gariad, Ti yw fy Nuw. Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig: Catrin Alun (God of glory, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 18, 2015

Dragwyddol Dduw

Dragwyddol Dduw, down atat ti, O flaen dy orsedd fawr. Fe ddown ar hyd y newydd fywiol ffordd, Mewn hyder llawn y down. Datgan dy ffyddlondeb wnawn, A’th addewidion gwir, Nesu wnawn i’th lawn addoli di. (Dynion) O sanctaidd Dduw, down atat ti, O sanctaidd Dduw, gwelwn dy ffyddlon gariad mawr, Dy nerthol fraich, llywodraeth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Iesu, ti yw disgleirdeb Duw

Iesu, ti yw disgleirdeb Duw yn y gogoniant, Ti yw y Mab ac etifedd pob peth, Yr Un grëodd ein byd. Ti sydd yn cynnal y cwbl oll Drwy dy nerthol air. Puraist ni o’n beiau i gyd, Ac fe esgynaist i’r nef, Esgynaist i’r nef I ddeheulaw Duw.   (Tro olaf) Dyrchafedig mewn gogoniant, […]


Molwch Ef, molwch Dduw’n ei deml

Molwch ef, molwch Dduw’n ei deml, Molwch ef yn ei ffurfafen gadarn. Â sain utgorn a thannau telyn, Llinnynau, ffliwt, moliannwn Dduw. Am ei fawredd molwch Ef, A’i weithredoedd nerthol. Ei drugaredd sy’n ddi-drai, Y tragwyddol Dduw. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Praise the Lord: David Fellingham © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ […]


Ni yw y bobl elwir wrth d’enw di

Ni yw y bobl elwir wrth d’enw di. Fe lefwn arnat nawr, Arglwydd clyw ein cri; Yn ein gwlad sydd mor dywyll, llewyrcha trwom ni. Wrth i’n geisio d’wyneb di, O! clyw ein cri; Côd dy eglwys, cyffwrdd Gymru, Boed i’th deyrnas ddod. Côd dy eglwys, cyffwrdd Gymru, Gwneler dy ewyllys di. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon […]


Syrthiwn wrth dy draed, a’th addoli di

Syrthiwn wrth dy draed, a’th addoli di, Ti yw’r Oen a laddwyd ac sydd eto’n fyw. Grym dy Ysbryd di sy’n ein denu ni, Clywn dy lais yn datgan buddugoliaeth lwyr. Fi yw’r un gyfododd, bu’m farw ac rwy’n fyw, Ac wele rwyf yn fyw’n oes oesoedd mwy. Gwelwn di o’n blaen; gwallt yn wyn […]