logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Angau du, d’wed i mi

Angau du, d’wed i mi, Ble mae dy golyn di? Crist orchfygodd rym y bedd Fe drechodd uffern ddu. A dyma ‘ngobaith i, A dyma ‘ngobaith i. Pan mae’r byd yn pwyso’n drwm Paid ag anghofio hyn: Buddugoliaeth Iesu dros Y gelyn olaf un. Gwawriodd oes goleuni Crist Dynoliaeth newydd sydd; A rhyddid i’r greadigaeth […]


Ar adegau fel hyn

Ar adegau fel hyn y canaf fy nghân, Y canaf fy nghân serch i Iesu. Ar adegau fel hyn fe godaf ddwy law, Fe godaf ddwy law ato Ef. Canaf ‘Fe’th garaf di,’ Canaf ‘Fe’th garaf di.’ Canaf ‘Iesu, fe’th garaf, Fe’th garaf di.’ David Graham (In moments like these), Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © […]


Ar ei drugareddau

Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau Ar ei drugareddau yr ydym oll yn byw, Am hynny dewch, a llawenhewch, Can’s da yw Duw, can’s da yw Duw. Diolch Dad am newydd ddydd, A’r bendithion ar ein taith; Gwawr y bore, machlyd mwyn, Y lloer a’r sêr fynegant waith Dy […]


Arglwydd da ’rwyt yma

Arglwydd da ’rwyt yma Yn ein plith ni, D’ogoniant sydd o’n cylch. Rho i’m glust i wrando, Par i’m weld dy wyneb. Dy gwmni yw yr ateb I ddyhead f’enaid i. Fe ganaf gân o fawl i ti’r Goruchaf, Cans ti yw’r un sy’n deilwng. Yn gaeth un waith, ond rhydd wyf nawr. Dy deyrnas […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 3, 2015

Arglwydd Dduw dyma ni’n deulu llon

Arglwydd Dduw dyma ni’n Deulu llon sy’n dy garu di. Dyma ni gyda’n gilydd – Gwasanaethwn di. Yma yn tŷ ni, ry’n ni am ufuddhau i Ti; Darllen dy Air bob dydd, dysgu gweddïo’n rhydd. Ni fydd yn hawdd i ni, ond fe’th ddilynwn di, Gwnawn Iesu yn rhif un, yn tŷ ni! Yn tŷ […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 3, 2015

Arglwydd Dduw trugarha

Arglwydd Dduw trugarha, Tyrd iacha ein gwlad; Pura â’th dân, gwna ni yn lân. Yn ostyngedig galwn arnat ti; O Dduw, tyrd atom, trugarha, O Dduw, tyrd atom, trugarha, (Tro olaf) O Dduw, tyrd atom, trugarha Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig: Arfon Jones. Saesneg: Lord, have mercy, Graham Kendrick © 1985 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 3, 2015

Arglwydd Dduw, mor drugarog

Arglwydd Dduw, mor drugarog, Yn dy fawr gariad di. Arglwydd Dduw, roeddem feirw, Ond fe’n gwnaethost ni’n fyw gyda Christ. (Dynion) Yn fyw gyda Christ, yn fyw gyda Christ, Do fe’n cyfodaist ni gydag ef, A’n gosod ni i eistedd yn y nefoedd. Do fe’n cyfodaist ni gydag ef, A’n gosod ni i eistedd yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 3, 2015

Arglwydd Dduw, ti a wnaeth y ddaear

Arglwydd Dduw, ti a wnaeth y ddaear A’r nef drwy d’allu mawr. Arglwydd Dduw, Ti a wnaeth y ddaear A’r nef drwy dy ddwyfol fraich. ‘Does dim sy’n rhy anodd i Ti, ‘Does dim sy’n rhy anodd i Ti, O nerthol, fywiol Dduw, Mawr dy gyngor a chryf yn dy waith, ‘Does dim, na dim, […]


Arglwydd Dduw, tyrd i’n plith

Arglwydd Dduw, tyrd i’n plith; Rho dy ras, ddwyfol wlith. Galwn nawr arnat ti – ‘Tyrd, ymwêl; rho’th nerth i ni.’ Ysbryd tyrd, rho iachâd; Rho dy hedd, a rhyddhad. Hiraeth dwfn sy’ ynom ni Am dy hedd a’th gariad di. Fe’th addolwn di, Fe’th addolwn di. Fe’th addolwn di… Cyfieithiad Cymraeg Awdurdodedig gan Arfon […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 3, 2015

Arglwydd ein Iôr

Arglwydd ein Iôr, mor ardderchog yw d’enw di drwy’r holl ddaear. Arglwydd ein Iôr, mor ardderchog yw d’enw di drwy’r holl ddaear. Gosodaist dy ogoniant uwchlaw y nefoedd, O enau plant y peraist fawl i’th hun; Ti a roist y lloer a’r holl sêr yn eu lle, Beth yw dyn i ti fy Nuw? Beth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 4, 2015