logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae’r Arglwydd yn cofio y dryw yn y drain

Mae’r Arglwydd yn cofio y dryw yn y drain, ei lygad sy’n gwylio y wennol a’r brain; nid oes un aderyn yn dioddef un cam, na’r gwcw na bronfraith na robin goch gam. Rhown foliant i Dduw am ein cadw ninnau’n fyw, am fwyd ac am ddillad moliannwn ein Duw; rhown foliant i Dduw am […]


Mae’r Gŵr a fu gynt yn y llys

Mae’r Gŵr a fu gynt yn y llys dan bwysau gefynnau yn gaeth, yr awron yn anfon ei wŷs frenhinol dros drum a thros draeth: ardderchog Eneiniog y nef, ‘does undim a’i lluddias yn awr; mae’n crwydro, yn troedio pob tref a’i le ymhob lle ar y llawr. Mae’r baban fu’n fychan ei fyd, yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Mae’r nos yn ddu, a gwynt nid oes

Mae’r nos yn ddu, a gwynt nid oes, un seren sy’n y nef, a ninnau’n croesi maes a bryn i’r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn yw ef. Nid oes ogoniant yn y fan, dim ond yr eiddo ef, a’r golau mwyn ar wyneb Mair fel gweddi tua’r nef, o galon mam i’r nef. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Mae rhwydwaith dirgel Duw

(Brawdoliaeth) Mae rhwydwaith dirgel Duw yn cydio pob dyn byw; cymod a chyflawn we myfi, tydi, efe: mae’n gwerthoedd ynddo’n gudd, ei dyndra ydyw’n ffydd; mae’r hwn fo’n gaeth yn rhydd. Mae’r hen frawdgarwch syml tu hwnt i ffurfiau’r deml; â’r Lefiad heibio i’r fan, plyg y Samaritan; myfi, tydi, ynghyd er holl raniadau’r byd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Mor dda yw ein Duw

O, O, O mor dda yw ein Duw, O, O, O mor dda yw ein Duw, O, O, O mor dda yw ein Duw, fe roes ei unig Fab er mwyn i ni gael byw. Fe gawsom Waredwr, mor dda yw ein Duw, fe gawsom Waredwr, mor dda yw ein Duw, fe gawsom Waredwr, mor […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi

Ysbryd yr Arglwydd Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf fi,      ei law ef a’m tywys am ymlaen; danfonodd fi i rannu’r newydd da      a seinio nodyn gobaith yn fy nghân. Fe’m galwodd i gyhoeddi’r newydd da fod cyfoeth gwir ar gael i deulu’r tlawd, ac am ein bod drwy Grist yn blant i Dduw […]


Mi benderfynais i ddilyn Iesu

Mi benderfynais i ddilyn Iesu, mi benderfynais i ddilyn Iesu, mi benderfynais i ddilyn Iesu, heb droi yn ôl, heb droi yn ôl. Y byd o’m cefn a’r groes i’m harwain, y byd o’m cefn a’r groes i’m harwain, y byd o’m cefn a’r groes i’m harwain, heb droi yn ôl, heb droi yn ôl. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 19, 2016

Mawl i Dduw am air y bywyd

Mawl i Dduw am air y bywyd, gair y nef yn iaith y llawr, gair y cerydd a’r gorchymyn, gair yr addewidion mawr; gair i’r cadarn yn ei afiaith, gair i’r egwan dan ei bwn, cafodd cenedlaethau daear olau ffydd yng ngeiriau hwn. Traetha hwn am ddeddfau’r Arglwydd a gwynfydau Mab y Dyn, am yr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Mawrygwn di, O Dduw

Mawrygwn di, O Dduw, am bob celfyddyd gain, am harddwch ffurf a llun, am bob melyster sain: ti’r hwn sy’n puro ein dyheu, bendithia gamp y rhai sy’n creu. Mawrygwn di, O Dduw, am ein treftadaeth hen, am rin y bywyd gwâr ac am drysorau llên: ti’r hwn sy’n puro ein dyheu, bendithia gamp y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd

Mae’r gaeaf ar fy ysbryd, O Dad o’r nef, ‘rwy’n erfyn am dy wanwyn, erglyw fy llef; O achub fi rhag oerfel fy mhechod cas a dwg fi i gynhesrwydd dy nefol ras. Mae’r byd yn llanw ‘nghalon, drugarog Dduw, ‘rwy’n erfyn am dy Ysbryd, fy ngweddi clyw; lladd ynof bob dyhead sy’n llygru ‘mryd, […]