logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Dad fe’th garwn

O Dad fe’th garwn, Addolwn, gogoneddwn, Molwn d’enw Di drwy’r byd i gyd. Molwn d’enw Di, Molwn d’enw Di, Molwn d’enw Di drwy’r byd i gyd.   lesu, fe’th garwn … (ayb.)   Ysbryd, fe’th garwn…(ayb.) Donna Adkins, (Father we love you), cyf. Catrin Alun Hawlfraint © Maranatha! Music/ Word Music (UK) 1976, 1981 Gwein. […]


O Dad fe’th garwn

O Dad fe’th garwn, Addolwn, gogoneddwn, Molwn d’enw Di drwy’r byd i gyd. Molwn d’enw Di, Molwn d’enw Di, Molwn d’enw Di drwy’r byd i gyd. lesu, fe’th garwn … (ayb.) Ysbryd, fe’th garwn…(ayb.) Donna Adkins, Father we love you, cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun Hawlfraint © Maranatha! Music/ Word Music (UK) 1976, 1981 Gwein. gan […]


O godiad haul

O godiad haul Hyd ei fachlyd bob hwyrddydd, lesu ein Harglwydd Fydd fawr drwy’r holl fyd; Teyrnasoedd hollfyd Fydd dan ei reolaeth Trwy’r greadigaeth Fe genir ei glod. Boed i bob llais, a phob calon a thafod, Ei foli yn awr. ‘N un yn ei gariad, amgylchwn y byd, Dewch i ganu ei fawl. O […]


Rwyf yn codi fy mhobol i foli

‘Rwyf yn codi fy mhobol i foli, ‘rwyf yn codi fy mhobol yn rym; fe symudant drwy’r wlad yn yr Ysbryd, gogoneddant fy enw yn llawn. Gwna dy Eglwys yn un gref, Iôr, ein calonnau una nawr: gwna ni’n un, Iôr, yn dy gorff, Iôr, doed dy deyrnas ar y llawr. Dave Richards (For I’m […]


Sefyll wnawn gyda’n traed ar y graig

Sefyll wnawn Gyda’n traed ar y graig. Beth bynnag ddywed neb, Dyrchafwn d’enw fry. A cherdded wnawn Drwy’r dywyllaf nos. Cerddwn heb droi byth yn ôl I lewych disgiair ei gôl. Arglwydd, dewisaist fi I ddwyn dy ffrwyth, I gael fy newid ar Dy lun di. Rwy’n mynd i frwydro ’mlaen Nes i mi weld […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Teilwng, o teilwng ydwyt ti

Teilwng, o teilwng ydwyt ti, Teilwng wyt o’r mawl a’r clod, Addoliad ’nghalon i. Teilwng, o teilwng ydwyt ti, Teilwng wyt o’r mawl a’r clod, Addoliad ’nghalon i. Canwn ‘Haleliwia, Werthfawr Oen ein Duw, Addolwn ac ymgrymwn, i ti dymunwn fyw. Haleliwia, clod a rown ynghyd, Ti’n fwy na choncwerwr Ti’n Arglwydd yr holl fyd.’ […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Yn fyddin o bobl gyffredin

Yn fyddin o bobl gyffredin, Yn Deyrnas a chariad fel lli. Yn ddinas, goleuni’r cenhedloedd, Plant yr addewid ym ni. Yn bobl a’u bywyd yn lesu, Fe safwn yn deulu ynghyd. Dim ond trwy ras rym yn deilwng, Cyd-etifeddion y tir. Mae bore yn gwawrio, Oes newydd i ddod, Pan fydd plant yr addewid Yn […]


Yr hollalluog Dduw, ein Tad nefol

Yr hollalluog Dduw, ein Tad nefol, Fe bechasom yn d’erbyn Di Ac yn erbyn ein cyd-ddyn, Mewn meddwl, gair a gweithred, Trwy ddiofalwch, trwy wendid, A thrwy’n bai bwriadol ni. Mae yn ddrwg iawn gennym, Edifeiriol yw ein cri; Er mwyn enw dy Fab Iesu Grist Fu farw, Fu farw. Er mwyn i ni gael […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015