logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Dragwyddol Dduw

Dragwyddol Dduw, down atat ti, O flaen dy orsedd fawr. Fe ddown ar hyd y newydd fywiol ffordd, Mewn hyder llawn y down. Datgan dy ffyddlondeb wnawn, A’th addewidion gwir, Nesu wnawn i’th lawn addoli di. (Dynion) O sanctaidd Dduw, down atat ti, O sanctaidd Dduw, gwelwn dy ffyddlon gariad mawr, Dy nerthol fraich, llywodraeth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Dyma pam datguddiwyd y Crist

Dyma pam datguddiwyd y Crist, I ddifetha yn llwyr ymdrech yr Un Drwg. Crist o’n mewn ennillodd y dydd, Felly llawen yw’n cân o groeso i’w Deyrnas Ef. Mae’n goncwerwr dros bechod,    (Dynion) Haleliwia, mae’n goncwerwr.        (Merched) Dros farwolaeth, buddugol,           (Dynion) Haleliwia, buddugol                        (Merched) Dros afiechyd, fe ennillodd,          (Dynion) Haleliwia, fe ennillodd.                  (Merched) Crist deyrnasa drwy’r […]


Fe atseinia’r dyffrynoedd

Fe atseinia’r dyffrynoedd a chân o fawl, Bydd y llew yn cydorwedd â’r oen. I’w lywodraeth ni bydd dim diwedd mwy, A’i ogoniant a leinw’r byd. Dy ewyllys wneir, A gwrandewir dy Air, Boed i’th Deyrnas di ddod yn ein plith. Mae ’na floedd drwy y tir wrth in ateb y gri, Clod i’r Brenin! […]


Fe’th garaf Iôr

Fe’th garaf Iôr, ac fe’th folaf di, A’m henaid gân gyda’r sanctaidd lu. O llawenha yn fy mawl fy Nuw, Boed y gân yn felys sain yn dy glyw. Fe’th garaf Iôr, ac fe’th folaf di, A’m henaid gân gyda’r sanctaidd lu. O llawenha yn fy mawl fy Nuw, Par im fod yn felys sain […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 19, 2015

Frenin nef, addolwn Frenin nef

Frenin nef, addolwn Frenin nef, boed gogoniant, anrhydedd, mawl iddo ef: Frenin nef, llifa’i awdurdod ef o’i orsedd fry, fe’i rhoir i ni, mawl fo ein llef! Plygwn lawr, dyrchafwn nawr hardd enw Iesu, iddo ef dyrchafwn lef, Grist Iesu ein Brenin: Frenin nef, addolwn Frenin nef, marw wnaeth ef, nawr mae’n y nef, addolwn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

Iesu cymer fi fel ‘rwyf

Iesu cymer fi fel ’rwyf, Fyth ni allaf ddod yn well. Tyn fi’n ddyfnach ’mewn i ti, Pethau’r cnawd gyrr di ymhell. Gwna fi megis gwerthfawr em, Clir fel grisial, hardd ei threm. lesu’n t’wynnu ynof fi Rydd ogoniant ’nôl i ti. Cyfieithiad Awdurdodedig : Catrin Alun, (Jesus take me as I am): Dave Bryant […]


Iesu, enw bendigaid

Iesu, enw bendigaid, Hawddgar Waredwr, Ein Harglwydd mawr; Emaniwel, Duw o’n plaid ni, Sanctaidd iachawdwr, Fywiol Air. (fersiwn i blant) Iesu, Ti yw’r goleuni, Cyfaill pob plentyn, Arglwydd mawr. Emaniwel, Duw sydd ynom, Sanctaidd Waredwr, clyw ni’n awr. (Jesus, name above all names): Naida Hearn, Cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun a Nest Ifans Hawlfraint © 1974,1979 […]


Iesu, mor hawddgar wyt ti

Iesu, mor hawddgar wyt ti, Rwyt ti mor addfwyn, mor bur, mor gu. Ti yw haul ein cyfiawnder ni, lesu, mor hawddgar wyt ti. Haleliwia, lesu yw fy Mrenin cu, Haleliwia, lesu sydd bopeth i mi. Cytgan Haleliwia, lesu ddaeth o’r bedd yn fyw, Haleliwia, maddau ’mai, Ef sydd Dduw. Cytgan Haleliwia, addfwyn a thyner […]


Iesu, tyrd i’r canol

Iesu, tyrd i’r canol Yn ein hoedfa ar y llawr, Bydd yn hardd gytundeb Wrth i’n llygaid gwrdd yn awr, O Iesu, fe’th garwn, felly down ynghyd, Ein calonnau una nawr a dryllia’n hofnau i gyd. Atat ti y deuwn O bob gwlad ar draws y byd, Crist yw’r cariad rhyngom Wrth in afael dwylo […]


O adfer, Dduw

O adfer, Dduw, anrhydedd d’enw drud, Dy rym brenhinol nerthol A’th fraich a sigla’r byd, Nes dod a dynion mewn parchedig ofn At y bywiol Dduw – Dy Deyrnas fydd yn para byth. O adfer, Dduw, dy enw ym mhob man, Diwygia’th eglwys heddiw Â’th dân, cod hi i’r lan. Ac yn dy ddicter, Arglwydd, […]