logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Arglwydd grasol, dy haelioni

Arglwydd grasol, dy haelioni sy’n ymlifo drwy y byd, a’th drugaredd sy’n coroni dyddiau’r flwyddyn ar ei hyd: dy ddaioni leinw’r ddaear fawr i gyd. Rhoddi ‘rwyt dy drugareddau fel y golau glân bob dydd, a’th fendithion i’n hanheddau yn sirioli’n bywyd sydd: o’th gynteddau rhoddwn ninnau foliant rhydd. WATCYN WYN, 1844-1905 (Caneuon Ffydd 73)

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015

Arglwydd mawr y cyfrinachau

Arglwydd mawr y cyfrinachau, ti yw saer terfynau’r rhod, artist cain yr holl ddirgelion a chynlluniwr ein holl fod: creaist fywyd o ronynnau a rhoi chwyldro yn yr had; rhannu, Iôr, wnest ti o’th stordy amhrisiadwy olud rhad. Maddau inni yr arbrofion sy’n ymyrryd â dy fyd; mynnwn ddifa yr holl wyrthiau, ceisiwn chwalu pob […]

  • Gwenda Jenkins,
  • October 17, 2019

Arglwydd mawr y nef a’r ddaear

Arglwydd mawr y nef a’r ddaear, ffynnon golud pawb o hyd, arnat ti dibynna’r cread, d’ofal di sy’n dal y byd; am gysuron a bendithion, cysgod nos a heulwen dydd, derbyn ddiolch, derbyn foliant am ddaioni rhad a rhydd. Pan ddeffrown ni yn y bore, Cychwyn rhedeg gyrfa oes, Bydd yn gwmni ac arweinydd Ar […]


Bendithiaist waith ein dwylo

Bendithiaist waith ein dwylo, coronaist lafur dyn, dy dirion drugareddau gyfrennaist i bob un; rhoist had yn llaw yr heuwr, rhoist i’r medelwr nerth i gasglu’r trugareddau sydd inni’n gymaint gwerth. Rheolaist y cymylau, y glaw, y gwynt a’r gwres; y ddaear gras a’r awyr dyneraist er ein lles: am lawnder dy fendithion heb ball […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015

Beth yw mesur glas y nen?

Beth yw mesur glas y nen? Beth yw maint y sêr uwchben? Dweud mae’r bydoedd yn dy glyw, blentyn bach, mor fawr yw Duw. Beth yw iaith y blodau fyrdd wena yn y meysydd gwyrdd? Dweud mae’r blodau teg eu lliw, blentyn bach, mor hardd yw Duw. Beth yw iaith y meysydd ŷd, coed yr […]


Bydd yn dawel yn dy Dduw

Bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd fe gei ynddo noddfa gref; Duw yw fy nghraig a’m nerth a’m cymorth rhag pob braw, ynddo y mae lloches im pa beth bynnag ddaw; bydd yn dawel yn dy Dduw, ymlonydda ynddo ef, ac yn sŵn a therfysg byd […]


Cân angylion ar yr awel

Cân angylion ar yr awel o gylch gorsedd Duw; swynol nodau eu telynau O fy enaid, clyw; gwrando’r miloedd sy’n cyffesu a chlodfori enw Duw. Ti sy ‘mhell tu hwnt i gyrraedd ein golygon ni, a all dynion pechadurus ddod i’th ymyl di? Dwed a elli di ein gwrando a’n cysuro? “Gallaf fi.” Ti a’n […]


Canaf yn y bore

Canaf yn y bore am dy ofal cu; drwy yr hirnos dywyll gwyliaist drosof fi. Diolch iti, Arglwydd, nid ateliaist ddim; cysgod, bwyd a dillad, ti a’u rhoddaist im. Cadw fi’n ddiogel beunydd ar fy nhaith; arwain fi mewn chwarae, arwain fi mewn gwaith. Boed fy ngwaith yn onest, rho im galon bur; nertha fi […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015

Caraf yr haul sy’n wên i gyd

Caraf yr haul sy’n wên i gyd, Duw wnaeth yr haul i lonni’r byd. Caraf y gwynt a’i gri uwchben, Duw wnaeth y gwynt i sgubo’r nen. Caraf y glaw a’i ddagrau hir, Duw wnaeth y glaw i olchi’r tir. Caraf y sêr uwch golau’r stryd, Duw wnaeth y sêr yn lampau’r byd. Caraf y […]


Clodforwn di, O Arglwydd Dduw

Clodforwn di, O Arglwydd Dduw, Crëwr a noddwr pob peth byw, dy enw mawr goruchel yw: Haleliwia! Arnat, O Arglwydd, rhown ein bryd, moliannwn byth dy gariad drud, dy babell yw ein noddfa glyd: Haleliwia! Diolchwn am dy ddwyfol loes, mawrygwn rinwedd angau’r groes, bendithiwn di holl ddyddiau’n hoes: Haleliwia! Addolwn fyth dy enw mawr, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015