logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Efe yw’r perffaith Iawn

Efe yw’r perffaith Iawn. Mae Teyrnas Gras yn llawn O bechaduriaid mawr A gafodd yma i  lawr O’u crwydro ffôl – faddeuant llwyr Gan Iesu Grist, cyn mynd rhy hwyr. Fy iachawdwriaeth i Sydd wastad ynot Ti, Mae grym y Groes a’r gwaed A’r llawnder im a gaed, O’th ryfedd ras – yn cyfiawnhau. A […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 6, 2018

Henffych i enw Iesu gwiw

Henffych i enw Iesu gwiw, syrthied o’i flaen angylion Duw; rhowch iddo’r parch, holl dyrfa’r nef: yn Arglwydd pawb coronwch ef. Chwychwi a brynwyd drwy ei waed, plygwch yn isel wrth ei draed; fe’ch tynnodd â thrugaredd gref: yn Arglwydd pawb coronwch ef. Boed i bob llwyth a phob rhyw iaith drwy holl derfynau’r ddaear […]


Iesu, difyrrwch f’enaid drud

Iesu, difyrrwch f’enaid drud yw edrych ar dy wedd, ac mae llythrennau d’enw pur yn fywyd ac yn hedd. A than dy adain dawel, bur yr wy’n dymuno byw heb ymbleseru fyth mewn dim ond cariad at fy Nuw. Melysach nag yw’r diliau mêl yw munud o’th fwynhau, ac nid oes gennyf bleser sydd, ond […]


Mae ‘ngolwg acw tua’r wlad

Mae ‘ngolwg acw tua’r wlad lle mae fy heddwch llawn: O am gael teimlo’i gwleddoedd pur o fore hyd brynhawn. ‘Does dim difyrrwch yma i’w gael a leinw f’enaid cu ond mi ymborthaf ar y wledd sy gan angylion fry. ‘Ddiffygia’ i ddim, er cyd fy nhaith tra pery gras y nef, ac er cyn […]


Mae fy nghalon am ehedeg

Mae fy nghalon am ehedeg unwaith eto i fyny fry i gael profi’r hen gymdeithas gynt fu rhyngof a thydi; mi a grwydrais anial garw, heb un gradd o olau’r dydd; un wreichionen fach o’th gariad wna fy rhwymau oll yn rhydd. Pe bai’r holl gystuddiau mwya’n gwasgu ar fy enaid gwan, a’r gelynion oll […]


Mi wela’r cwmwl du

Mi wela’r cwmwl du, Yn awr ymron â ffoi, A gwynt y gogledd sy Ychydig bach yn troi: ‘N ôl tymestl fawr, daw yn y man Ryw hyfryd hin ar f’enaid gwan. Ni phery ddim yn hir Yn ddu dymhestlog nos; Ni threfnwyd oesoedd maith I neb i gario’r groes; Mae’r hyfryd wawr sy’n codi […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Ni all angylion pur y nef

Ni all angylion pur y nef, Â’u doniau amal hwy, Fyth osod allan werthfawr bris Anfeidrol ddwyfol glwy’. Dioddefodd angau, dygyn boen, A gofir tra fo’r nef, Fy nerth, fy nghyfoeth i a’m braint, A’m noddfa lawn yw Ef. Fe’m denodd i, yn ddirgel iawn A distaw, ar ei ôl; Ac mewn afonydd dyfnion lawn, […]


O am gael ffydd i edrych

O am gael ffydd i edrych gyda’r angylion fry i drefn yr iachawdwriaeth, dirgelwch ynddi sy: dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn eu perffeithrwydd hwy. O f’enaid, gwêl addasrwydd y person dwyfol hwn, dy fywyd mentra arno a bwrw arno’th bwn; mae’n ddyn i gydymdeimlo â’th holl wendidau […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 11, 2015

O na foed ardal cyn bo hir

O na foed ardal cyn bo hir, o’r dwyrain i’r gorllewin dir, na byddo’r iachawdwriaeth ddrud yn llanw cyrrau’r rhain i gyd. Dewch, addewidion, dewch yn awr dihidlwch eich trysorau i lawr; myrddiynau ar fyrddiynau sydd yn disgwyl am y bore ddydd. Doed gogledd, de a dwyrain pell i glywed y newyddion gwell, ac eled […]


O! Uchder heb ei faint

O! Uchder heb ei faint, O! Ddyfnder heb ddim rhi’, O! led a hyd heb fath, Yw’n hiachawdwriaeth ni: Pwy ŵyr, pwy ddwed – seraffiaid, saint, O’r ddaer i’r nef, beth yw fy mraint? Mae’r ddaear a’i holl swyn Oll yn diflannu’n awr; A’i themtasiynau cry’ Sy’n cŵympo’n llu i’r llawr; Holl flodau’r byd sydd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015