logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae pererinion draw o’m blaen

Mae pererinion draw o’m blaen, Yn canu’r anthem bur, Ac heddiw’n edrych, fel o bell, Ar ddrysni’r diffaith dir. O! nertha finnau i edrych draw, Heb ŵyro o un tu, Nes i mi gyrraedd disglair byrth Caersalem newydd fry. Rho’r delyn euraidd yn ein llaw, Ac yn ein hysbryd dân, Ac yn mheryglon anial dir […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Nid oes eisiau un creadur

Nid oes eisiau un creadur Yn bresennol lle bo Duw; Mae E’n fwyd, y mae E’n ddiod, Nerth fy natur egwan yw: Pob hapusrwydd Sydd yn aros ynddo’i Hun. Gyrrwch fi i eithaf twllwch, Hwnt i derfyn oll sy’n bod, I ryw wagle dudew anial, Na fu creadur ynddo ‘rioed; Hapus hapus Fyddaf yno gyda […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 28, 2017

Pan ddryso llwybrau f’oes

Pan ddryso llwybrau f’oes, a’m tynnu yma a thraw, a goleuadau’r byd yn diffodd ar bob llaw, rho glywed sŵn dy lais a gweld dy gadarn wedd yn agor imi ffordd o obaith ac o hedd. Pan ruo storom ddu euogrwydd dan fy mron, a Satan yn ei raib yn trawsfeddiannu hon, O tyn y […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 28, 2016

Pan fwyf yn teimlo’n unig lawer awr

Pan fwyf yn teimlo’n unig lawer awr heb un cydymaith ar hyd llwybrau’r llawr, am law fy Ngheidwad y diolchaf i â’i gafael ynof er nas gwelaf hi. Pan fyddo beichiau bywyd yn trymhau a blinder byd yn peri im lesgáu, gwn am y llaw a all fy nghynnal i â’i  gafael ynof er nas […]

  • Gwenda Jenkins,
  • February 24, 2016

Pererin wyf mewn anial dir

Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod tŷ fy Nhad gerllaw. Ac mi debygaf clywaf sŵn nefolaidd rai o’m blaen, wedi gorchfygu a mynd drwy dymhestloedd dŵr a thân. Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, ledia’r ffordd, bydd imi’n niwl a thân; ni cherdda’ i’n gywir hanner […]


Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn

Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn, lle mae Duw’n arlwyo gwledd, lle mae’r awel yn sancteiddrwydd, lle mae’r llwybrau oll yn hedd? Hyfryd fore y caf rodio’i phalmant aur. Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn, lle mae pawb yn llon eu cân, neb yn flin ar fin afonydd y breswylfa lonydd lân? Gwaith a gorffwys […]


Rwy’n morio tua chartref Nêr,

‘Rwy’n morio tua chartref Nêr, Rhwng tonnau maith ‘rwy’n byw, Yn ddyn heb neges dan y sêr, Ond ‘mofyn am ei Dduw. Mae’r gwyntoedd yn fy nghuro’n ôl, A minnau ‘d wyf ond gwan; O! cymer Iesu, fi yn dy gôl, Yn fuan dwg fi i’r lan. A phan fo’n curo f’enaid gwan Elynion rif […]


Rwyf ar y cefnfor mawr

Rwyf ar y cefnfor mawr Yn rhwyfo am y lan; Mae’r nos yn enbyd, ond daw gwawr, A hafan yn y man. Ni chollir monof ddim A’r Iesu wrth y llyw; Ei ofal mawr a’i ryfedd rym A’m ceidw innau’n fyw. Tangnefedd heb un don, Fy Ngheidwad, dyro’n awr; Cerydda’r terfysg dan fy mron A […]


Ti, Arglwydd, fu’n dywysydd

Ti, Arglwydd, fu’n dywysydd ar hyd blynyddoedd oes, yn gwmni ac yn gysur, a’th ysgwydd dan ein croes: diolchwn am bob bendith fu’n gymorth ar y daith, anoga ni o’r newydd i aros yn dy waith. Wrth gofio y gorffennol a datblygiadau dyn, rhyfeloedd a rhyferthwy y dyddiau llwm a blin, clodforwn di, O Arglwydd, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 19, 2016

Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni

Tyrd atom ni, O Grëwr pob goleuni, tro di ein nos yn ddydd; pâr inni weld holl lwybrau’r daith yn gloywi dan lewyrch gras a ffydd. Tyrd atom ni, O Luniwr pob rhyw harddwch, rho inni’r doniau glân; tyn ni yn ôl i afael dy hyfrydwch lle mae’r dragwyddol gân. Tyrd atom ni, Arweinydd pererinion, […]