logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mor werthfawr, o Dduw

Mor werthfawr, o Dduw, Yw dy drugaredd di; Fe locheswn o dan dy adenydd cu. O Arglwydd Iesu, sy’n ein digoni yn dy dŷ, Fe yfwn o ddyfroedd pur dy ras. Can’s ti ydyw ffynnon y bywyd, Ynot ti’n bywheir ni. A ti yw goleuni y bywyd, Trwot ti ’gwelwn ni. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, […]


Mae enw Iesu Grist i mi

Mae enw Iesu Grist i mi Mor fwyn a llais o’r nef, Mae’n gwneud i’m henaid roddi llam – Ei hyfryd enw Ef.   O! Enw’r Iesu, hyfryd yw; Enw fy Mhrynwr i a’m Duw; Enw sy’n gwneud i’m lawenhau Yw hyfryd enw Crist. Mae’n sôn am gariad Un a ddaeth I farw i’m rhyddhau, […]


Mae dy waed

Mae dy waed yn fy nghlanhau, Mae dy waed yn rhoi bywyd im, Mae dy waed, dy werthfawr waed, Wedi ’mhrynu i yn rhydd A’m golchi i’n lân fel eira gwyn, eira gwyn. Fy lesu yn aberth drosof fi. It’s your blood, Michael Christ. Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Mercy Publishing/Thankyou Music 1985 Gwein. gan […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mae gobaith sicr yn fy nghalon i

Mae gobaith sicr yn fy nghalon i, Sy’n rhoddi nerth i ddioddef dyddiau du; Wrth weled mymryn o d’ogoniant yma nawr amheuaeth ffodd o’m tu: Maddeuwyd im pob pechod cas; Mae gobaith nefoedd ynof fi! Fy mraint, fy ngalwad a’m llawenydd pur Yw gwneud d’ewyllys Di. Mae gen i obaith cryf sy’n ’sgafnu maich Yn […]


Molwch ar yr utgorn

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Molwch Ef, molwch Dduw’n ei deml

Molwch ef, molwch Dduw’n ei deml, Molwch ef yn ei ffurfafen gadarn. Â sain utgorn a thannau telyn, Llinnynau, ffliwt, moliannwn Dduw. Am ei fawredd molwch Ef, A’i weithredoedd nerthol. Ei drugaredd sy’n ddi-drai, Y tragwyddol Dduw. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Praise the Lord: David Fellingham © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ […]


Molwch enw Iesu

Molwch enw Iesu, Molwch enw lesu, Ef yw’n Craig, Ef yw’n noddfa, Ef yw’n Gwaredwr, ac mae’n haeddu pob clod. Molwch enw lesu. Roy Hicks: Praise the name of Jesus cyfieithiad awdurdodedig: anad. © Latter Rain Music/Word Music (UK) 1975 Gwein. Gan Copycare (Grym mawl 1: 139)

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Marchoga’r Arglwydd mewn gogoniant

Marchoga’r Arglwydd mewn gogoniant, Rhyfeddol yw ei harddwch Ef, Cyfiawnder a gwirionedd sanctaidd, Myrddiynau sy’n ei ddilyn Ef. O diolchwch i Dduw am y cariad sy’n, O diolchwch i Dduw am y cariad sy’n, O diolchwch i Dduw am y cariad sy’n Dragwyddol, dragwyddol. Dacw ei fyddin yn mynd allan, Llawenydd sydd yn llenwi’r tir […]


Mae ‘na newyn o fath arall

Mae ’na newyn o fath arall Ar y rhai sy’n dda eu byd, Er na welir hwy yn marw Nac yn wylo ar y stryd. Mae na angen dwfn a dirgel Sydd ym mhawb o’n cwmpas ni; Er na welwn hwy’n dihoeni, Er na chodant lef na chri. O rho dy fanna, Iôr, yn y […]


Molaf di, o Arglwydd

Molaf di, o Arglwydd, Tyrd i lenwi ‘nghalon i; Molaf di, o Arglwydd, Gwrando di fy nghri; Molaf di, o Arglwydd, Codaf ddwylo fry; Molaf di, o Arglwydd Dduw. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Unto You, o Lord: Phil Townend Hawlfraint © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songsac eithrio DU […]