logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Prydferthwch

Prydferthwch dy wyneb yn syllu i ‘ngwyneb, Prydferthwch dy lygaid yn syllu i’m llygaid, Prydferthwch, prydferthwch, prydferthwch, Prydferthwch, prydferthwch, prydferthwch. Un peth, un peth a geisiaf. Un peth, un peth ddymunaf. Imi gael bod yn dy bresenoldeb di, Bod yn dy bresenoldeb di, Bod yn dy bresenoldeb di. (Ail-adrodd o ‘Imi…’) A syllu ar…… (Salm […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 1, 2015

Pan fwy’n myned drwy Iorddonen

Pan fwy’n myned drwy Iorddonen, Angau creulon yn ei rym, Aethost drwyddi gynt dy hunan, Pam yr ofnanf bellach ddim? Buddugoliaeth! Gwna i mi weiddi yn y llif. Ymddiriedaf yn dy allu, Mawr yw’r gwaith a wnest erioed; Ti gest angau, Ti gest uffern, Ti gest Satan dan dy droed: Pan Calfaria, Nac aed hwnnw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 26, 2015

Pwy ddyry im falm o Gilead

Pwy ddyry im falm o Gilead, Maddeuant pur a hedd, Nes gwneud i’m hysbryd edrych Yn eon ar y bedd, A dianc ar wasgfaeon Euogrwydd creulon cry’? ‘Does neb ond Ef a hoeliwyd Ar fynydd Calfari. Yr hoelion geirwon caled, Gynt a’i trywanodd E’, Sy’n awr yn dal y nefoedd Gwmpasog yn ei lle: Mae […]


Pwy all ein gwahanu

Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Sydd i ni ‘Nghrist Iesu ein Iôr. Gorthrymder neu ing neu gas erledigaeth, Newyn neu noethni’r corff, Peryg neu unrhyw gleddyf ddaw i’n herbyn? Gorthrymder… Na, drwy’r cwbl oll Ry’m ni’n […]


Pan yn cerdded drwy’r dyfroedd

Pan yn cerdded drwy’r dyfroedd, Nid ofnaf fi. Pan yn cerdded drwy’r fflamau, Fyth ni’m llosgir i; Rwyt wedi fy achub. Fe delaist y pris; Gelwaist ar fy enw i. Rwyf yn eiddo llwyr i ti A gwn dy fod ti yn fy ngharu – Mor ddiogel yn dy gariad. Pan mae’r llif yn fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Pam ‘r ofna f’enaid gwan

Pam ‘r ofna f’enaid gwan Wrth weld aneirif lu Yn amau bod im ran A hawl yn Iesu cu? Gwn mai dy-lyth wirionedd yw Fod cariad Duw yn para byth. A ddiffydd cariad rhad? Ai ofer geiriau Duw? A gollir rhinwedd gwaed Ac angau Iesu gwiw? Gwn mai dy-lyth wirionedd yw Fod cariad Duw yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Pan edrychaf i’r nefoedd

Pan edrychaf i’r nefoedd Ar waith dy ddwylo Di, Gwelaf y lleuad a’r sêr – Gwaith dy fysedd ydynt oll; Ond fe’n ceraist ni gyda gras mor ddwfn; O, Iôr, mor fawr wyt ti! Plant sy’n canu dy glodydd, A’r gelyn sydd yn ffoi; Iôr mae dy enw mor nerthol, Rhyfeddol yw yn awr; Ond […]


Pererin wyf mewn anial dir, sychedig am gysuron gwiw

Pererin wyf mewn anial dir, Sychedig am gysuron gwiw; Yn crwydro f’amser a llesgáu O hiraeth gwir am dy fwynhau. Haul y Cyfiawnder disglair cu, Tywynna drwy bob cwmwl du; O dan dy esgyll dwyfol mae Balm o Gilead sy’n iacháu. Mae gras yn rhyw anfeidrol stôr, A doniau ynot fel y môr; O! gad […]


Pechadur wyf, da gŵyr fy Nuw

Pechadur wyf, da gŵyr fy Nuw, Llawn o archollion o bob rhyw, Yn byw mewn eisiau gwaed y groes Bob munud awr o’r dydd a’r nos! Yng nganol cyfyngderau lu, A myrddiwn o ofidiau du, Gad imi roddi pwys fy mhen I orffwys ar dy fynwes wen. Gad imi dreulio ‘nyddiau i gyd I edrych […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Pan guddio’r nos y dydd

Pan guddio’r nos y dydd, A’r gân yn troi yn gri, Cynlluniau dyn yn drysu ffydd, O! Arglwydd cofia fi. Pan ollwng cymyl prudd Eu dafnau oer yn lli, Pan ddeffry’r gwynt a’i nerthoedd cudd O! Arglwydd cofia fi. Ti gofiaist waelion byd, Maddeuaist fyrdd di-ri’; Dy ras sy’n fôr heb drai o hyd; O! […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 22, 2015