logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pan glywir sŵn chwalu cadwynau o draw

Pan glywir sŵn chwalu cadwynau o draw a hedd yn teyrnasu lle cynt y bu braw, fe wyddom fod yntau ar ymdaith o hyd, yr hwn sy’n ddyhead cenhedloedd y byd. Pan glywir y moliant yn dod dros y don a’r weddi o’r carchar heb ddig dan y fron, fe wyddom fod yntau ar ymdaith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Pêr fydd dy gofio, Iesu da

Pêr fydd dy gofio, Iesu da, a’r galon drist a lawenha; na’r mêl a’r mwynder o bob rhyw bod gyda thi melysach yw. Ni chenir cân bereiddiach ryw, nid mwynach dim a glywo clyw; melysach bryd ni wybydd dyn nag Iesu, Unmab Duw ei hun. Ti, obaith edifeiriol rai, ti wrth gyfeiliorn drugarhai; a’th geisio, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Pan fo’n blynyddoedd ni’n byrhau

Pan fo’n blynyddoedd ni’n byrhau, pan fo’r cysgodion draw’n dyfnhau, tydi, yr unig un a ŵyr, rho olau’r haul ym mrig yr hwyr. Er gwaeled fu a wnaethom ni ar hyd ein hoes a’i helynt hi, er crwydro ffôl ar lwybrau gŵyr, rho di drugaredd gyda’r hwyr. Na chofia’n mawr wendidau mwy, a maint eu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Popeth a wnaeth ein Duw a’n Rhi

Popeth a wnaeth ein Duw a’n Rhi, cyfoded lef i’n canlyn ni, i’r Arglwydd, Haleliwia; ti, danbaid haul, oleuni gwiw, di, arian loer o dirion liw, i’r Arglwydd, i’r Arglwydd, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia! Fwyn ddaear-fam o ddydd i ddydd i ni sy’n rhoi bendithion rhydd, i’r Arglwydd, Halelwia; dy ffrwyth, dy flodau o bob rhyw, […]


Pan rwystrir ni gan bethau’r llawr

Pan rwystrir ni gan bethau’r llawr i weled ei ogoniant mawr, gwyn fyd y pur o galon sydd yn gweled Duw drwy lygaid ffydd. Pan welir dynion balch eu bryd yn ceisio ennill yr holl fyd, gwyn fyd yr addfwyn, meddai ef, sy’n etifeddion daer a nef. Pan welir chwalu teulu’r Tad gan ryfel gyda’i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Pan dorro’r wawr dros ael y mynydd llwm,

(Tôn: Caryl, Rhys Jones) Pan dorro’r wawr dros ael y mynydd llwm, pan euro’r haul las erwau llawr y cwm, pan byncia’r adar gân yn gynnar gôr mi ganaf innau fawl i’r Arglwydd Iôr. Pan welaf wên ar wedd blodeuyn hardd, pan welaf wyrth aeddfedrwydd ffrwythau’r ardd, pan glywaf su aur donnau’r meysydd ŷd mi […]


Pan ddryso llwybrau f’oes

Pan ddryso llwybrau f’oes, a’m tynnu yma a thraw, a goleuadau’r byd yn diffodd ar bob llaw, rho glywed sŵn dy lais a gweld dy gadarn wedd yn agor imi ffordd o obaith ac o hedd. Pan ruo storom ddu euogrwydd dan fy mron, a Satan yn ei raib yn trawsfeddiannu hon, O tyn y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Pa fodd y traethwn ei ogoniant ef

Pa fodd y traethwn ei ogoniant ef a roes i’r ddaear olau clir y nef? Ni all mesurau dynion ddweud pa faint yw’r gras a’r rhin a gwerth y nefol fraint; mae pob cyflawnder ynddo ef ei hun, mae’n fwy na holl feddyliau gorau dyn: moliannwn ef, Cynhaliwr cadarn yw, y sanctaidd Iôr a’r digyfnewid […]


Pwy yw hwn? Mae’r gwynt a’r moroedd

Pwy yw hwn? Mae’r gwynt a’r moroedd Yn adnabod tôn ei lais, A rhyferthwy’r blin dymhestloedd Sy’n tawelu ar ei gais. O! llefared Iesu eto I dawelu ofnau’r fron; Doed tangnefedd llawn i drigo Yn y galon euog hon. Pwy yw hwn? Yr addfwyn tyner, Cyfaill yr anghenus gwael; Ni bu neb dan faich gorthrymder […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Pa fodd y meiddiaf yn fy oes

Pa fodd y meiddiaf yn fy oes Dristâu na grwgnach dan y groes, A minnau’n gwybod am y fraint Mai’r groes yw coron pawb o’r saint? Mae dirmyg Crist yn well i mi Na holl drysorau’r byd a’i fri; Ei wawd fel sain berseiniol sydd, A’i groes yn fywyd imi fydd. Nid yw blinderau’r saint […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 14, 2015