logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Tro fy ngolwg

Ti’n cynnig rhyddid A bywyd llawn, Ti yn drugarog, Ti’n obaith pur, Ti’n hoffi maddau Ein beiau lu, Ti’n cynnig popeth sydd Ar fy nghyfer i. Er mod i’n diodde’ A chwympo’n fyr, Yn profi c’ledi Tu yma i’r nef, Dros dro yn unig Mae’r bywyd hwn, Cyn nefol wynfyd Sydd yn para byth. Tro […]


Arglwydd mawr y cyfrinachau

Arglwydd mawr y cyfrinachau, ti yw saer terfynau’r rhod, artist cain yr holl ddirgelion a chynlluniwr ein holl fod: creaist fywyd o ronynnau a rhoi chwyldro yn yr had; rhannu, Iôr, wnest ti o’th stordy amhrisiadwy olud rhad. Maddau inni yr arbrofion sy’n ymyrryd â dy fyd; mynnwn ddifa yr holl wyrthiau, ceisiwn chwalu pob […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 17, 2019

I Dduw y dechreuadau

I Dduw y dechreuadau rhown fawl am ddalen lân, am hyder yn y galon ac ar y wefus, gân: awn rhagom i’r anwybod a’n pwys ar ddwyfol fraich; rho nerth am flwyddyn arall i bobun ddwyn ei faich. Ar sail ein doe a’n hechdoe y codwn deml ffydd, yn nosau ein gorffennol ni fethodd toriad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 15, 2019

Enynner diolchgarwch

Enynner diolchgarwch, mae ffiol dyn yn llawn; bu Duw mewn mawr ddirgelwch yn taenu’r gwyrthiau grawn: doed moliant i’r cynteddau, a diolch pêr i’r pyrth; nid talu’n ôl ein beiau mae’r Tad sy’n gwneud y wyrth. Trwy’r ydfaes at yr adfyd yr â trugaredd Duw, mor hawdd i ddyn ddywedyd mai Tad trugarog yw; mae […]


Pan ddaw pob tymor yn ei dro

Pan ddaw pob tymor yn ei dro rhyfeddu wnawn at allu’r Iôr yn creu amrywiaeth lliw a llun ar faes a mynydd, tir a môr. Diolchwn am y gwanwyn gwyrdd yn deffro’r byd ‘r ôl trwmgwsg hir, a chyffro’r wyrth yn dweud wrth bawb fod atgyfodiad yn y tir. Ac yna’r haf a’i ddyddiau mwyn, […]


Ymddiried wnaf yn Nuw

Ymddiried wnaf yn Nuw er dued ydyw’r nos; daw ei addewid ef fel golau seren dlos: mae nos a Duw yn llawer gwell na golau ddydd a Duw ymhell. Ymddiried wnaf yn Nuw er trymed ydyw’r groes; er cael fy llethu bron gan ing a chwerw loes: caf nerth gan Dduw o ddydd i ddydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 15, 2019

Nefol Dad, erglyw ein gweddi

Nefol Dad, erglyw ein gweddi wrth wynebu’r flwyddyn hon, mae’n hamserau yn dy ofal, a’n helyntion ger dy fron; dyro brofi hedd dy gariad, doed a ddêl. Nefol Dad, er gwaetha’n blinder pan fo’r daith yn siomi’n bryd, ninnau’n amau dy ddaioni ac yn credu’n hofnau i gyd, dyro brofi hedd dy gariad, doed a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 15, 2019

Abba, fe’th addolwn

Abba, fe’th addolwn, ac o’th flaen ymgrymwn, ti a garwn. Iesu, fe’th addolwn, ac o’th flaen ymgrymwn, ti a garwn. Ysbryd, fe’th addolwn, ac o’th flaen ymgrymwn, ti a garwn. TERRYE COELHO cyf. IDDO EF Hawlfraint © 1972 Maranatha! Music Gweinyddir gan CopyCare, P.O. Box 77, Hailsham BN27 3EF music@copycare.com Defnyddiwyd trwy ganiatâd

 • Gwenda Jenkins,
 • October 14, 2019

Hwn yw y dydd

Hwn yw y dydd, hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw, a wnaeth ein Duw, cydlawenhawn, cydlawenhawn a gorfoledd mawr, â gorfoledd mawr; hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw, cydlawenhawn â gorfoledd mawr; hwn yw y dydd, hwn yw y dydd a wnaeth ein Duw. Hwn yw y dydd, hwn yw y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 14, 2019

Dyro inni fendith newydd

Dyro inni fendith newydd gyda’n gilydd yn dy dŷ; ti sy’n rhoddi nerth i dderbyn, rho’r gyfrinach oddi fry fel y teimlwn rym dy anorchfygol ras. Boed i ni, drwy eiriau dynion, brofi rhin dy eiriau di, a’u hawdurdod yn distewi ofnau’r fron a’i balchder hi; trwy dy gennad O llefara wrth dy blant. Cyfoethoga […]