logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Agorodd ddrws i’r caethion

Agorodd ddrws i’r caethion i ddod o’r cystudd mawr; â’i werthfawr waed fe dalodd eu dyled oll i lawr: nid oes dim damnedigaeth i neb o’r duwiol had; fe gân y gwaredigion am rinwedd mawr ei waed. Wel dyma Un sy’n maddau pechodau rif y gwlith; ‘does mesur ar ei gariad na therfyn iddo byth; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Dewch, hen ac ieuainc, dewch

Dewch, hen ac ieuainc, dewch at Iesu, mae’n llawn bryd; rhyfedd amynedd Duw ddisgwyliodd wrthym cyd: aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau; mae drws trugaredd heb ei gau. Dewch, hen wrthgilwyr trist, at Iesu Grist yn ôl; mae’i freichiau nawr ar led, fe’ch derbyn yn ei gôl: mae Duw yn rhoddi eto’n hael drugaredd i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Er gwaetha’r maen a’r gwylwyr

Er gwaetha’r maen a’r gwylwyr cyfododd Iesu’n fyw; daeth yn ei law alluog â phardwn dynol-ryw; gwnaeth etifeddion uffern yn etifeddion nef; fy enaid byth na thawed â chanu iddo ef. Boed iddo’r holl ogoniant, Iachawdwr mawr y byd; mae’n rhaid i mi ei ganmol pe byddai pawb yn fud; mae’n medru cydymdeimlo â gwaeledd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Fyth, fyth rhyfedda’ i’r cariad

Fyth, fyth rhyfedda’ i’r cariad yn nhragwyddoldeb pell, a drefnodd yn yr arfaeth im etifeddiaeth well na’r ddaear a’i thrysorau, a’i brau bleserau ‘nghyd; fy nghyfoeth mawr na dderfydd yw Iesu, Prynwr byd. Ar noswaith oer fe chwysai y gwaed yn ddafnau i lawr, ac ef mewn ymdrech meddwl yn talu’n dyled fawr; fe yfai’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Gwnes addunedau fil

Gwnes addunedau fil i gadw’r llwybyr cul ond methu ‘rwy’; Breswylydd mawr y berth, chwanega eto nerth i ddringo’r creigiau serth heb flino mwy. Gelynion lawer mil sy oddeutu’r llwybyr cul a minnau’n wan; dal fi â’th nerthol law rhag cwympo yma a thraw: ymhob rhyw drallod ddaw bydd ar fy rhan. Er nad wyf […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Helaetha derfynau dy deyrnas

Helaetha derfynau dy deyrnas a galw dy bobol ynghyd, datguddia dy haeddiant anfeidrol i’r eiddot, Iachawdwr y byd; cwymp anghrist, a rhwyga ei deyrnas, O brysied a deued yr awr, disgynned Jerwsalem newydd i lonni trigolion y llawr. Eheda, Efengyl, dros ŵyneb y ddaear a’r moroedd i gyd, a galw dy etholedigion o gyrrau eithafoedd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

O agor fy llygaid i weled

O agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaeth a’th air, mae’n well i mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac aur-, y ddaear â’n dân, a’i thrysorau, ond geiriau fy Nuw fydd yr un; y bywyd tragwyddol yw ‘nabod fy Mhrynwr yn Dduw ac yn ddyn. Rhyfeddod a bery’n ddiddarfod yw’r ffordd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

O gariad, O gariad anfeidrol ei faint

O gariad, O gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor annheilwng yn cael y fath fraint; cael heddwch cydwybod, a’i chlirio drwy’r gwaed, a chorff y farwolaeth, sef pechod, dan draed. Ni allai’r holl foroedd byth olchi fy mriw, na gwaed y creaduriaid er amled eu rhyw; ond gwaed y Meseia a’i gwella’n ddi-boen: rhyfeddol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Pechadur wyf, O Arglwydd

Pechadur wyf, O Arglwydd, sy’n curo wrth dy ddôr; erioed mae dy drugaredd ddiddiwedd imi’n stôr: er iti faddau beiau rifedi’r tywod mân gwn fod dy hen drugaredd lawn cymaint ag o’r blaen. Dy hen addewid rasol a gadwodd rif y gwlith o ddynion wedi eu colli a gân amdani byth; er cael eu mynych […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Peraidd ganodd sêr y bore

Peraidd ganodd sêr y bore ar enedigaeth Brenin nef; doethion a bugeiliaid hwythau deithient i’w addoli ef gwerthfawr drysor, yn y preseb Iesu gaed. Dyma y newyddion hyfryd Draethwyd gan angylion Duw – Fod y Ceidwad wedi ei eni, I golledig ddynol ryw: Ffyddlawn gyfaill! Bechaduriaid, molwn Ef. Dyma Geidwad i’r colledig, Meddyg i’r gwywedig […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015