logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Diolch, diolch, Iesu

Diolch, diolch, Iesu, diolch, diolch, Iesu, diolch, diolch, Iesu yw fy nghân; diolch, diolch, Iesu, O diolch, diolch, Iesu, diolch, diolch, Iesu yw fy nghân. ‘Fedra i fyth mo’i amau, ‘Fedra i fyth mo’i amau, ‘Fedra i fyth mo’i amau yw fy nghân; ‘Fedra i fyth mo’i amau, O ‘fedra i fyth mo’i amau, ‘Fedra […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Dod ar fy mhen dy sanctaidd law

Dod ar fy mhen dy sanctaidd law, O dyner Fab y Dyn; mae gennyt fendith i rai bach fel yn dy oes dy hun. Wrth feddwl am dy gariad gynt o Fethlehem i’r groes mi garwn innau fod yn dda a byw er mwyn oes. Gwna fi yn addfwyn fel tydi wrth bawb o’r isel […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Dowch, blant bychain, dowch i foli’r Iesu

Dowch, blant bychain, dowch i foli’r Iesu, cariad yw, cariad yw; dowch, blant bychain, dowch i foli’r Iesu, cariad yw, cariad yw. Daeth i’r byd bob cam i lawr o’r nefoedd er ein mwyn, er ein mwyn; daeth i’r byd bob cam i lawr o’r nefoedd er ein mwyn, er ein mwyn. Fe gymerodd blant […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Duw a wnaeth y byd

Duw a wnaeth y byd, y gwynt a’r storm a’r lli, ond nid yw e’n rhy fawr i’n caru ni. Duw a wnaeth y sêr sy’n sgleinio acw fry, ond nid yw e’n rhy bell i’n caru ni. Duw a ddaeth un tro i’w fyd, daeth yma’n fyw, a dangos wnaeth i ni mai cariad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Golau haul, a sêr a lleuad

Golau haul, a sêr a lleuad, popeth da a hardd ei lun, rhyfeddodau mawr y cread, dyna roddion Duw ei hun. Clod i’r Arglwydd, clod i’r Arglwydd, am bob rhodd i’n cadw’n fyw, O moliannwn a chydganwn am mai cariad ydyw Duw. Ffurf a lliw y coed a’r blodau, ffrwythau’r ddaear i bob un, holl […]


Iesu tirion, gwêl yn awr

Iesu tirion, gwêl yn awr blentyn bach yn plygu i lawr: wrth fy ngwendid trugarha, paid â’m gwrthod, Iesu da. Carwn fod yn eiddot ti; Iesu grasol, derbyn fi; gad i blentyn bach gael lle, drwy dy ras, yn nheyrnas ne’. Carwn fod fel ti dy hun, meddu calon ar dy lun; addfwyn, tirion iawn […]


Iesu, enw bendigaid

Iesu, enw bendigaid, Hawddgar Waredwr, Ein Harglwydd mawr; Emaniwel, Duw o’n plaid ni, Sanctaidd iachawdwr, Fywiol Air. (fersiwn i blant) Iesu, Ti yw’r goleuni, Cyfaill pob plentyn, Arglwydd mawr. Emaniwel, Duw sydd ynom, Sanctaidd Waredwr, clyw ni’n awr. (Jesus, name above all names): Naida Hearn, Cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun a Nest Ifans Hawlfraint © 1974,1979 […]


Iesu’r athro clyw ein diolch

Diolch am yr Ysgol Sul Iesu’r athro clyw ein diolch Am bob gwers a gawsom ni Yn ein helpu ni i ddysgu Mor arbennig ydwyt ti. Yn yr Ysgol Sul y clywsom Am dy air, dy ddysg a’th ddawn, A bod modd i ninnau ddathlu Bod yn rhan o’th deulu llawn. Helpa ni i weld […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Mae croeso i’w deyrnas

Mae croeso i’w deyrnas i blant bach o hyd, Agorodd ei fynwes i’w derbyn i gyd : Gadewch i blant bychain Ddod ataf-medd ef; Cans eiddo y cyfryw Yw Teyrnas y Nef. Cytgan: Mae’r Iesu yn derbyn Plant bychain o hyd, Hosanna i Enw Gwaredwr y byd. Pan oedd yn mynd heibio i’r ddinas neu’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 12, 2018

Mae’n Duw ni yn Dduw mor fawr

Mae’n Duw ni yn Dduw mor fawr, Mae’n Duw ni yn Dduw mor fawr, Mae’n Duw ni yn Dduw mor fawr, Mae’n ein dal ni yn ei law. (x2) Mae’n uwch na phob adeilad tal, Mae’n ddyfnach na’r sybmarîn, Mae’n lletach na’r bydysawd mawr, A thu hwnt i ’mreuddwyd i. Mae’n fy ’nabod, mae’n fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015